Home Aktualności Zbiór ksiazek i publikacji o tematyce ekologicznej

Zbiór ksiazek i publikacji o tematyce ekologicznej

0
0

W naszej siedzibie można korzystać z licznych publikacji i opracowań.

Zapraszamy!

Lista dostepnych pozycji:

Tytuł Autor Miejsce
i rok wydania
Wydawca Liczba
1. „Best practices” for fisheries management 2008 Baltic Sea 2020 1
2. Agroszlaki Pogórza Izerskiego. Analiza Rozwoju Turystyki Wiejskiej na Pogórzu Izerskim B. Mulik 2006 Fundacja Pogórze Izerskie Bogactwa Trójgranicza 1
3. Agrotechnika uprawy kukurydzy M. Senyk Wrocław 2005 Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 1
4. An opportunity for a different Peru M. M. Giugale, V. Fretes-Cibils, J. L. Newman Washington 2006 The World Bank 1
5. ARiMR – dokonania i zamierzenia 2004 W. Pomajda Warszawa 2004 ARiMR 2
6. Banany dla Brukseli Ciemne strony Unii Europejskiej V. angres i in. Wrocław 2002 EON 1
7. Barometr zrównoważonego rozwoju K. Kamieniecki, B. Wójcik Warszawa 2008 Instytut na rzecz Ekorozwoju 1
8. Barometr zrównoważonego rozwoju 2008/2009 K. Kamieniecki, B. Wójcik Warszawa 2009 Instytut na rzecz Ekorozwoju 1
9. Baterie segregacja czy degradacja 2004 Dolnośląska Fundacja ekorozwoju 4
10. Berliner Mauer Gedenstatte, Dokumentationszentrun und Versohnungskapelle in der Bernauer Strasse J. Verlag 1999 1
11. Best available practices/Najlepsze dostępne praktyki A. Guła i in. 2004 Institute of Environmental economics, CEE, Friend of the Earth Europe 2
12. Chronione Nazwy Pochodzenia, Chronione Oznaczenia Geograficzne, Nazwy Specyficznego Charakteru oraz Lista Produktów Tradycyjnych Warszawa 2005 Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa 1
13. Comprehensive syntaxonomy of molinion meadows in southwestern Poland Z. Kącki Wrocław 2007 Biologica silesiae 2
14. Człowiek i Góry Świętokrzyskie Ks. W. Sedlak CONTINUO 1
15. Die Grunen in Europa Ein Handbuch 2004 Westfalisches Dampfboot, Heinrich-Boll-Stiftung 1
16. Dobre zakupy. Poradnik 2003 Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć 1
17. Dobry klimat dla rolnictwa Z. Karaczun, B. Wójcik Warszawa 2009 Instytut na rzecz Ekorozwoju 2
18. Ein Europa der Stadte und Gemeinden. Handbuch fur Stadtepartnerschaften Luxemburg 1997 Europaischen Gemeinschaften 1
19. Endo i egzogeniczne determinanty obszarów wzrostu i stagnacji w woj. dolnosląskim w kontekscie Dolnośląskiej Strategii Innowacji H. Dobrowolska-Kaniewska, E. Korejwo Wrocław 2009 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 1
20. Energetyka Jądrowa – bezpieczeństwo czy zagrożenie Wrocław 2008 Polskie Klub Ekologiczny- Okręg Dolnośląski 1
21. Enviromental statistics in Poland E. Broniewicz Białystok 2004 Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych 1
22. Finacial Flows for Implementing EU Environmental Directives in Poland, Lithuania, Latvia and Estonia K. Berbeka 2003 Institute of Environmental Economics 1
23. Fundusze UE na lata 2007-2013 a ochrona klimatu Warszawa 2008 Instytut na rzecz Ekorozwoju 1
24. Fundusze Unijne. Instrument finansowania zrównoważonego rozwoju M. Wiśniewska, P. Torkler WWF Polska 1
25. Funkcjonowanie prawa do informacji. M. Kmiecik Kraków 2008 Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych 3
26. Globalne ostrzeżenie: zmiany klimatyczne a dobrostan zwierząt hodowlanych 2009 Klub Gaja 1
27. Gospodarka a srodowisko. Zarządzanie środowiskiem- gospodarka przestrzenna- zarządzanie jakością T. Borys Wrocław 2004 Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu 1
28. Gospodarka ściekowa w Polsce w latach 2004-2005 Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej 1
29. Grenzmaander der Oder/ Oder border meanders/ Hranicni meandry Odry/ Graniczne meandry Odry P. Obrdlik, P. Nieznański 2003 WWF , DFE 2
30. Hydrogeologia T. Bocheńska, L. Poprawski Wrocław 1998 Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 1
31. Instrumenty Pomocy Krajowej dla Sektora Rolno-Żywnościowego Warszawa 2006 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 1
32. Jak budować zintegrowaną strategię rozwoju obszarów wiejskich w ramach pilotażowego programu Leader+ R. Kamiński, K. Kwatera Warszawa 2005 Fundacja Fundusz Współpracy 1
33. Jak działają fundusze?? Raport WFOŚiGW 2007 K. Smolnicki i in. Kraków, Wrocław 2008 Polska Zielona Sieć/DFE 1
34. Jak skutecznie uczestniczyć w postępowaniach administracyjnych M. Kmiecik Kraków 2007 Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych 11
35. Jak zapewnić rozwój zrównoważony terenów otwartych? J. Kamieniecka Warszawa 2009 Instytut na rzecz Ekorozwoju 1
36. Jak zapewnić rozwój zrównoważony terenów zurbanizowanych?? Metropolie K. Kamieniecki Warszawa 2009 Instytut na rzecz Ekorozwoju 1
37. Jaki transport w zrównoważonym rozwoju?? J. Kamieniecka Warszawa 2009 Instytut na rzecz Ekorozwoju 1
38. Jakie środowisko dla środowiska? Stanowisko pozarządowych organizacji ekologicznych w sprawie projektu programu operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” Kraków-Warszawa 2006 Polska Zielona Sieć, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Instytut Ekonomii Środowiska, WWF Polska 3
39. Katalog Roślin II – drzewa, krzewy, byliny Warszawa 2003 Agencja Promocji Zieleni 1
40. Korupcja w ochronie środodwiska. Raport Towarzystwa na rzecz Ziemi P. Rymarowicz, R. Wawręty Oświęcim 2008 Towarzystwo na rzecz Ziemi 1
41. Kupuj odpowiedzialnie! Twoje pieniądze kształtuja świat. Poradnik dla uczniów szkół ponadpodstawowych M. Huma, M. Krzystkiewicz Kraków 2008 Polska Zielona Sieć 1
42. List of Traditional Products 2005-2006 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa 2006 Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA 2
43. Materiały VI Sympozjum. Podstawy proekologiczne u progu XXI w 2004 N. W. Skinder Sułów 2004 Sekcja Dydaktyczna Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzysztwa Chemicznego 1
44. Mądre inwestycje. Promowanie zrównoważonych inicjatyw rybackich w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego. 2008 2008 WWF Polska 7
45. Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006 Warszawa 2003 Ministerstwo Gospodarki,Pracy i Polityki Społecznej 1
46. Narodowy plan Rozwoju wstępny projekt 2007-2013 Warszawa 2005 Ministerstwo Gospodarki i Pracy 3
47. Narodowy plan Rozwoju wstępny projekt 2007-2013 załączniki Warszawa 2005 Ministerstwo Gospodarki i Pracy 1
48. Nasza wizja Polski w procesie przygotowania narodowego Planu Rozwoju 2007-2013 A. Guła, A. Kassenberg Warszawa 2005 Instytut na rzecz Ekorozwoju, Instytut Ekonomii Srodowiska, Polska Zielona Sieć, WWF Polska 5
49. Natura 2000 in the Oder River Valley 2002 DFE, WWF 1
50. Natura 2000 w dolinie Odry czyli Odrą do Europy 2002 K. Świerkosz, P. Obdrlik DFE, WWF 2
51. Natura się opłaca. Innowacyjne projekty dla środowiska i społeczności lokalnych 2006 Instytut ekonomii i środdowiska, DFE, 1
52. Naturparktour. Eine Reise durch die Uckermarkische Seenlandschaft 2005
53. Nowe podejście do rozwoju obszarów wiejskich w Polsce Leżajsk 2004 Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju 1
54. Nuclear Power: Myth and reality 2006 Heinrich Boll Foundation 2
55. O odnowie wsi-poradnik W. Idziak Warszawa 2004 Fundacja Wspomagania Wsi 2
56. Ocalmy stare sady A. Jermaczek Świebodzin 2008 Wydawnictwo Klubu Przyrodników 1
57. Ocena efektywności edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju- sposoby podejścia i strategie wdrażania A. Kassenberg, M. J. Welfens Warszawa 2006 Instytut na rzecz Ekorozwoju 1
58. Ocena planów i przedsięwzięć znacząco oddziałujących na obszary Natura 2000. Wytyczne metodyczne dotyczące przepisów artykułu6(3) i (4) Dyrektywy Siedliskowej 92/43/EWG 2001 WWF Polska 2
59. Ocena wybranych robót hydrotechnicznych finansowanych z pożyczki Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Kraków 2005 J. Żelazińaki, R. Wawręty Oświęcim/Kraków 2005 Towarzystwo na rzecz Ziemi Polska Zielona Sieć 1
60. Ochrona błotniaka łakowego D. Krupiński Siedlce 2007 Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” 5
61. Ochrona dziko żyjących zwierzat przy inwestycjach drogowych w Polsce R. T. Kurek 2007 Pracownia na rzecz wszystkich Istot 1
62. Ochrona Przyrody w Polsce1996 R. Olaczek i in. Warszawa 1996 Liga Ochrony Przyrody 1
63. Ochrona Środowiska 2006 informacje i opracowania statystyczne Warszawa 2006 Główny Urząd Statystyczny 1
64. Okrągły stół Podstolik ekologiczny po 15 latach Warszawa 2004 Instytut na rzecz Ekorozwoju 1
65. Organizacje ekologiczne w polsko-niemieckim dialogu o rozszerzeniu Unii Europejskiej 2003 Warszawa 2003 Instytut na rzecz Ekorozwoju 1
66. Organizacje pozarządowe i władza publiczna G. Makowski, T. Schimanka Warszawa 2008 Fundacja Instytut Praw Publicznych 1
67. Pamiętnik Seweryna Łusakowskiego J. Stawiński Warszawa 1953 Państwowy Instytut Wydawniczy 1
68. Parlament Europejski. Twoj głos w Europie Warszawa 2004 Urząd Komitetu Itegracji Europejskiej 3
69. Partnerstwo dla efektywności ekologicznej A. Kassenberg i in. Warszawa 2006 Instytut na rzecz Ekorozwoju 1
70. Pieniądz wolny od odsetek. Jak stworzyć środek wymiany służący nam wszystkim i chroniący Ziemię M. Kennedy Kraków 2007 Zielone Brygady 1
71. Plan Rozwoju Obszarów wiejskich 2004-2006 Informator M. Zieliński, N. Dobrzyńska Poznań 2004 Fundusz Współpracy 2
72. Płeć a możliwości ekonomiczne w Polsce: czy kobiety straciły na transformacji? Warszawa 2004 Biuro Banku Światowego w Polsce 1
73. Podstawy ekorozwoju „Zielonej Wstęgi Odra-Nysa” I. Chojnacki Poznań 1999 WWF 1
74. Polska w drodze do Unii Europejskiej 2001 R. Sumczyński i in. Wrocław 2001 Europejskie Centrum Proekologiczne 1
75. Polska wieś 2025 Wizja Rozwoju J. Wilkin Warszawa 2005 Fundusz Współpracy 1
76. Polski przedsiębiorca w Unii Europejskiej wyroby podlegające ocenie zgodności i oznakowaniu CE Warszawa 2005 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 1
77. Pomysły na przedsiębiorczość na wsi Warszawa 2004 Fundusz Współpracy 1
78. Poradnik dla projektodawców 2004 Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 1
79. Prawa konsumentów w kontekście ochrony środowiska-poradnik M. Stoczkiewicz 2003 Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć 1
80. Prawo Ochrony środowiska J. Jendrośka, M. Bar Wrocław 2005 Centrum Prawa Ekologicznego 1
81. Problemy Ekorozwoju 2008 Czaaopismo Europejskiej Akademii Nauki i Sztuki z siedzibą w Salzburgu 1
82. Problemy wdrażania sieci Natura 2000 na obszarze Sudetów M. Furmankiewicz, B. Mastalska-Cetera Jelenia Góra 2008 Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze 2
83. Problemy wspólprac y na rzecz ekorozwoju Sudetów 2006 P. Jadczyk, M. Furmankiewicz Jelenia Góra 2006 Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze 1
84. Problemy zagospodarowania i ruchu turystycznego w strefie nadmorskiej na przykładnie nadmorskiego Parku Krajobrazowego. M. Kistowski i in. Pelplin 2005 Diecezja Pelplińska „Bernardinum” 1
85. Produkty regionalne J. Jasiński, M. Rzytki Warszawa 2005 Fundusz Współpracy 1
86. Program Operacyjny Infrastruktura I Środowisko Projekt Warszawa 2006 Ministerstwo Rozwoju regionalnego 1
87. Program Operacyjny Infrastruktura I Środowisko Projekt. Warszawa 2007 Ministerstwo rozwoju Regionalnego 1
88. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 J. Rowiński Warszawa 2008 Instytut Ekonomiki, Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej 1
89. Projekt traktatu ustanawiąjącego konstytucję dla Europy Luksemburg 2003 Urząd Oficjalnuch Publikacji Wspólnot Europejskich 1
90. Przejrzyste fundusze strukturalne 2006 Instytut na rzecz Ekorozwoju, CEE Bankwatch Network, DFE 1
91. Przepisy o opakowaniach oraz o opłacie produktowej I depozytowej komentarz J. Jendrośka, M. Bar Wrtocław 2002 Centrum Prawa Ekologicznego 1
92. Przewodnik po rezerwacie przyrody „Bielinek” M. Cieciuna Szczecin 1997 AP „Dokument” w Szczecinie 1
93. Przyjazne naturze kształtowanie rzek i potoków Praktyczny podręcznik 2006 Wrocław-Kraków 2006 Polska Zielona Sieć 8
94. Przyroda Sudetów tom 10 2006 Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze oraz Zachodniosudeckie Towarszystwo Przyrodnicze 1
95. Przyroda Sudetów tom 9 2007 Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze oraz Zachodniosudeckie Towarszystwo Przyrodnicze 1
96. Przyszłość pracy E. Bendyk, E. Lisowska Warszawa 2006 Fundacja im.. Heinricha Bolla 1
97. Puszcza Knyszyńska J. Sokólska, H. Leniec Supraśl 1996 Zespół Parków Krajobrazowych w Supraślu 1
98. Raport na temat funkcjonowania ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie M. Kmiecik Kraków 2008 Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych 7
99. Raport o rozwoju społecznym Polska 2000 rozwój obszarów wiejskich Warszawa 2000 Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju 1
100. Raport o stanie lasów w polsce 2006 Warszawa 2007 Centrum Informacyjne Lasów Państwowych 1
101. Raport z badań organizacji pozarządowych działających na Dolnym Śląsku 2005 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 1
102. Raport z monitoringu działalności przedstawicieli organizacji pozarządowych w Komitetach Monitorujących w okresie programowania 2007-2013 A. Wiśniewska, A. Czarnocka Warszawa 2009 OFOP 2
103. Rola lasu nadrzecznego w kształtowaniu koryta rzeki meandrującej na przykładzie Małej Panwi (Równina Opolska) Katowice 2004 Wydawnictwo uniwersytetu Śląskiego 1
104. Rolnictwo przyjazne przyrodzie B. Błaszkowska Gdańsk 2004 OTOP 2
105. Sady tradycyjne E. Lenarczyk-Priwiezieńcew, E. Ligęza-Sieniarska Warszawa 2005 Społeczny Instytut Ekologiczny 1
106. Sezonowy chów trzmieli M. Biliński Kraków 2002 Polski Klub Ekologiczny 1
107. Społeczeństwo obywatelskie wobec konsekwencji zmian klimatu K. Kamieniecki i in. Warszawa 2008 Instytut na rzecz Ekorozwoju 2
108. Standardy działania ośrodków edukacji ekologicznej-modelowa koncepcja B. Kuprel-poźniak Białystok 2005 Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju Agro-Group 1
109. Studia nad zrównoważonym rozwojem tom III. Wpływ programów ochrony na środowisko przyrodnicze M. Kistowski, B. Gdańsk-Warszawa 2006 Polska Akademia Nauk 1
110. Subsydiowanie transportu – doświadczenie węgierskie 2004 Warszawa 2004 Instytut na rzecz Ekorozwoju 3
111. Sudety Przewodnik Geoturystyczny S. Cwojdziński, W. Kozdrój Warszawa 2007 Państwowy Instytut Geologiczny 1
112. System identyfikacji i rejestracji zwierząt Warszawa 2006 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 1
113. Szanse Rozwoju Wsi P. Topiński Żywiec 2005 Żywiecka Fundacja Rozwoju Wsi 2
114. Ślęża. Dolnośląski Informator Przyrodniczy I. Krukowska-Szopa i in. Legnica 2002 Fundacja Ekologiczna Ziemi Legnickiej „Zielona Akcja” 1
115. Środowisko Wrocławia informator 2002 K. Smolnicki, M. Szykasiuk Wrocław 2002 DFE 1
116. Środowiskowe skutki przedsięwzięć hydrotermicznych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej R. Wawrety, J. Żelaziński Oświęcim – Kraków 2007 Towarzystwo na rzecz Ziemi 2
117. Święto drzewa-dobre praktyki dla rozwoju zrównoważonego Bielsko-Biała 2008 Klub Gaja 1
118. Technologia uprawy jęczmienia jarego na cele browarne M. Senyk Wrocław 2005 Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu 1
119. The Niger River Basin M. M. Giugale, V. Fretes-Cibils, J. L. Newman Washington 2006 The World Bank
120. Troubled waters/ Les eaux blessees D. David, C. Cuadra, R. Miel 2002 Parlament Europejski 2
121. Turystyka na Dolnym Śląsku i Śląsku Opolskim 1999 J. Wyrzykowski i in. Wrocław 1999 Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego Śląska 1
122. Twoje miasto-Twój klimat Z. Psota Warszawa 2008 Instytut na rzecz Ekorozwoju 1
123. Ustawa o odpadach Komentarz J. Jerzmański Wrocław 2002 Centrum Prawa Ekologicznego 1
124. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju energetyki wiatrowej na przykładzie strefy pobrzeży i wód przybrzeżnych woj.pomorskie go. K. Niecikowski, M. Kistowski Gdańsk 2008 Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego 1
125. Vademecum Przedstawiciela pozarządowych organizacji ekologicznych w komitetach ds. funduszy unijnych K. Smolnicki, M. Stoczkiewicz Kraków 2006 Polska Zielona Sieć 5
126. Waloryzacja środowiska przyrodniczego w planowaniu przestrzennym. Problemy ekologii krajobrazu-tom XIX. Warszawa-Gdańsk 2005 M. Kistowski, B. Korwel-Lejkowska Gdańsk-Warszawa 2007 Instytut geografii Uniwersytetu Gdańskiego 1
127. Wieś moich marzeń Warszawa 2007 Fundacja im.. Heinricha Bolla 1
128. Woda dla ludzi K. Gorzkowski, M. Makles WWF Polska 1
129. WPR. Nowoczesna polityka rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich P. Bajek i in. Warszawa 2007 Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA 2
130. Wrocław 2000 Plus. Studia nad strategią miasta Wrocław 1997 Urząd Miejski Wrocławia. Biuro Rozwoju wrocławia 1
131. Wspólnotowe prawo ochrony środowiska i jego implementacja w Polsce trzy lata po akcesji J. Jendrośka, M. Bar Wrocław 2008 Centrum Prawa Ekologicznego 1
132. Wykorzystanie funduszy UE na rzecz wspierania zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska na szczeblu lokalnym A. Kassenberg, B. Wójcik Warszawa 2005 WWF Polska, Instytut na rzecz Ekorozwoju 1
133. Wysokie loty. Aktywna obserwacja przyrody w Dolinie Baryczy A. Adamski DFE, PTPP PRO NATURA 2
134. Wytyczne UE. Strategiczne wytyczne Wspólnoty dla rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-20013 Warszawa 2007 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 1
135. Zalesiać czy nie zalesiać A. Jermaczek, M. Jermaczek Swiebodzin 2008 Wydawnictwo Klubu Przyrodników 1
136. Zarządzanie obszarami Natura 2000 Postanowienia artykułu 6 dyrektywy „siedliskowej” 92/43/EWG 2007 WWF Polska 1
137. Zarządzanie środowiskiem akustycznym 2004 Wrocław 2004 Urząd Miejski Wrocławia. 1
138. Zasady dobrej praktyki w utrzymaniu rzek i potoków górskich A. Bojarski i in. Warszawa 2005 Ministerstwo Śrdodowiska Departament Zasobów Wodnych 1
139. Zbiór aktów prawnych WE w zakresie funduszy strukturalnych I Funduszy Spójności na lata 2007-2013 Warszawa 2006 Ministerstwo Rozwoju regionalnego 1
140. Zielone Miasto nowej generacji D. Szwed, B. Maciejewska Bruksela 2007 Bałtycka Sieć Europejskiej Parti Zielonych 12
141. Zielone znaki, czyli jak wybrać produkty przyjazne środowisku P. Znaniecki 2003 Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć 1
142. Zielononóżki kuropatwiane rodzima rasa kur w gospodarstwach wiejskich T. gwara i in. Wrocław 2003 DFE 3
143. Ziemia, jej przyjaciele 2002 W. Lenart Warszawa 2002 Bayer Sp. z o.o. 1
144. Zrównoważony rozwój-program na jutro. S. Kozłowski Poznań-Warszawa 2008 Abrys 1
145. Zwierzęta i drogi. Ochrona zwierząt przy drogach szybkiego ruchu Pracownia na rzecz wszystkich Istot 2
146 Podręcznik lokalnej aktywności obywatelskiej w zakresie ochrony Oświęcim 2009 Towarzystwo na rzecz Ziemi 57
środowiska
147 Polityka klimatyczna Polski- wyzwaniem XXI wieku Warszawa 2009 Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki 17
148 Mniej statków – więcej ryb? Społeczno-ekonomiczne skutki redukcji floty rybackiej na Morzu Bałtyckim 2009 WWF Polska 5
149 Bioremediacja gleb skażonych produktami naftowymi wraz z oceną ekotoksykologiczną B. Kołwzan Wrocław 2005 Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej 1
150 Zmiany klimatu a gospodarowanie wodami T. Okruszko, M. Kijańska Warszawa 2009 Instytut na rzecz Ekorozwoju 1
151 Energetyka jądrowa – przebieg debaty w Niemczech Warszawa 2009 Instytut na rzecz Ekorozwoju
152 Decyzje dotyczące środowiska – Warunki dobrych konsultacji społecznych J. Engel 2008 WWF Polska 1
153 Ryby mają głos J. Bożek i in. 2009 Klub Gaja 1
154 P-stop. Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju – o praniu, ściekach i ekosystemach wodnych. Poradnik dla nauczycieli. G. Bergstrom i in. 2009 WWF 1
155 Ekologia na każdym przedmiocie. Scenariusze zajęć dla szkoły podstawowej i gimnazjum. A.Gierek, E. Gierek Kraków 2009 Fundacja wspierania Inicjatyw Ekologicznych 1
156 Fundusze Unijne dla organizacji pozarządowych w latach 2007-2013. Przewodnik. Wydanie II M. Wasilewska Warszawa 2009 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 1
157 Zielony zeszyt REFA 2009. Biuletyn Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu S. Jaromi 2009 REFA
158 Przyszłe wykorzystanie polskiej przestrzeni morskiej dla celów gospodarczych i ekologicznych J. Zaucha, M.Matczak, J. Przedrzymirska Gdańsk 2009 Instytut Morski w Gdańsku 3
159 Kierunki rozwoju obszarów wiejskich. Założenia do „Strategii zrównoważonego rozwoju wsi i rolnictwa” Warszawa 2010 MRiRW 1
160 Jakość usług energetycznych i redukcji emisji z dystrybucji i przesyłu energii. Tomasz Bańkowski Warszawa 2009 Polska Zielona Sieć, Polski Klub Ekologiczny
161 Turystyka zrównoważona w Europie
Bałtyckiej. Produkty, sieci współpracy i marketing
W.
Toczyski, J. Lendzion, J. Zaucha
Gdańsk 2007 Fundacja Rozwoju
Uniwersytetu Gdańskiego
]]>

Załaduj więcej... Aktualności

Zobacz również

Akcja Czysta Odra zbliża się wielkimi krokami!

Zaczynamy 26.04, kończymy 5.05. To już trzeci raz, gdy wspólnie w przeciągu zaledwie 10 dn…