Home Aktualności Partnerstwo dla zrównoważonego rozwoju

Partnerstwo dla zrównoważonego rozwoju

0
0

PEŁNA WERSJA RAPORTU Zasada partnerstwa jest jedną z kluczowych zasad zrównoważonego rozwoju zapisanych w Agendzie 21. Celem projektu było sprawdzenie jak, z punktu widzenia pozarządowych organizacji ekologicznych zasada ta, ilustrująca zaawansowanie procesów demokratycznych, realizowana jest w Polsce. Adresatami projektu byli przedstawiciele władz różnych szczebli, władze funduszy ekologicznych, organizacje społeczne i biznesowe oraz przedstawiciele mediów.

Praca nad projektem rozpoczęła się wiosną 2004 roku. Podzielona została na trzy etapy, dwa z nich są już zrealizowane.
Zadanie pomyślano tak, by zasadę partnerstwa propagować również przez sposób pracy nad raportem. Etap I: Opracowanie tematów składających się na raport Kwalifikacje i skład zespołu realizującego zadanie:

  • Radosław Gawlik – prezes Stowarzyszenia, przez 12 lat poseł na Sejm RP, wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, przez 2,5 roku sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska odpowiedzialny za współpracę ministerstwa z POE
  • dr Ryszard Skrzypiec – socjolog, autor licznych publikacji i raportów na temat współpracy miedzy POE a samorządem
  • dr Bolesław Rok – wiceprezes Forum Odpowiedzialnego Biznesu, wykładowca ekologii i etyki biznesu na Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie
  • Piotr Frączak – socjolog, autor raportu i badań dotyczących III sektora ze szczególnym uwzględnieniem POE
  • Krzysztof Smolnicki – prezes Dolnośląskiej Fundacji Ekorozwoju, członek komitetu sterującego „Programu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju województwa dolnośląskiego”, członek „Komisji konsultacyjnej d.s. opiniowania wniosków z zakresu edukacji ekologicznej w WFOŚiGW”
  • Kancelaria prawna Jendrośka, Jerzmański, Bar i Wspólnicy – wrocławska kancelaria wybitnych prawników specjalizująca się w prawie ochrony środowiska, współpracująca z równolegle działającym Centrum Prawa Ekologicznego
  • Katarzyna Gajos – absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydział Nauk Społecznych, kierunek filozofia
  • Robert Borkacki – kulturoznawca, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego. Dziennikarz Słowa Polskiego Gazety Wrocławskiej – dodatek Nasz Region. Prezes i założyciel stowarzyszenia Zielona Kultura. Współpracował z 2 TVP – programy Teresy Torańskiej – oraz Ośrodkiem Kultury i Sztuki we Wrocławiu. Był redaktorem dodatku Zielony Paradygmat w miesięczniku Odra.

Etap II: Poddanie raportu pod dyskusję na konferencji Konferencja odbyła się 28 czerwca we Wrocławiu, zorganizowano ją we współpracy z Dolnośląską Fundacją Ekorozwoju i dzięki życzliwości Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej we Wrocławiu, które udostępniło nam nieodpłatnie salę konferencyjną. Serdecznie dziękujemy za pomoc! Autorzy zaprezentowali raport i poddali go pod dyskusję. Etap III: Społeczna konsultacja treści raportu Zaprosiliśmy Państwa do współtworzenia raportu. Ideą konsultacji było propagowanie zasady partnerstwa w demokratycznym państwie, która w tym wypadku służyła opracowaniu dobrego dokumentu, do którego każdy, kto zechciał i uznał to za ważne,  mógł zgłosić uwagi. Na jesieni 2004r nastąpiło podsumowanie dyskusji . Do wszystkich, którzy nadesłali uwagi została wysłana odpowiedź z informacją , czy zostaną one uwzględnione w ostatecznej wersji raportu. Projekt został dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu kwotą 8900 PLN.

]]>

Załaduj więcej... Aktualności

Zobacz również

Przez smog umiera rocznie nawet 50 tys. ludzi. Zieloni zawalczą o czyste powietrze w Europarlamencie

Poprawa jakości powietrza jako główny postulat Wrocławskich Zielonych w ramach kampanii wy…