Home Aktualności Czysta energia. Ile to kosztuje?

Czysta energia. Ile to kosztuje?

0
0

 Czy ograniczenie spalania węgla i ropy naftowej na korzyść energii odnawialnej może się opłacać? To trudne pytanie, ale warte odpowiedzi.

 

Dwie największe firmy z branży energetycznej w Polsce: PGE, TAURON oraz Krajowa Izba Gospodarcza (KIG) zleciły ocenę wprowadzenia w Polsce polityki klimatycznej na stan polskiej gospodarki i naszych portfeli. Wnioski z raportu zaprezentowano 7 lutego na konferencji w siedzibie KIG. 

Raport, sporządzony przez EnergSys, już we wstępie podaje stanowisko KIG „ogromnie zaniepokojonej” rozwojem energetyki odnawialnej w Polsce oraz „inicjatywami podejmowanymi na poziomie unijnym, które zmierzają do ustanowienia restrykcyjnych celów redukcji emisji gazów cieplarnianych”. Według KIG działania te nie są poparte rzetelną analizą skutków tych działań. Stąd potrzeba sporządzenia niezależnego raportu. Przyszłość energetyki zmuszonej do ograniczania emisji CO2 raport przedstawia w czarnych barwach. Postawienie na energię odnawialną to wysokie koszty dla gospodarki, przemysłu i naszych domowych budżetów. Jest jednak druga strona gospodarki opartej na węglu, o której w raporcie nie ma ani słowa. To koszty naszego zdrowia. 

Tendencyjny raport

Raport KIG w prosty sposób podkreśla doraźne straty związane ze wzrostem cen energii trafiając z argumentacją do naszych kieszeni. Pomija natomiast zupełnie zanieczyszczenie powietrza i środowiska. 

„Nieprzypadkowo raport prezentuje więc wnioski zgodne z interesami wielkich koncernów, którym zależy na utrzymaniu przestarzałego, scentralizowanego systemu energetycznego Ambitna polityka klimatyczna przyczyniłaby się do rozwoju energetyki rozproszonej, opartej na lokalnych, odnawialnych zasobach energii, co zagroziłoby ich dominującej pozycji na rynku”. – uważa Zbigniew Karaczun, prezes Okręgu Mazowieckiego Polskiego Klubu Ekologicznego, ekspert Koalicji Klimatycznej.

Jednym ze sponsorów raportu jest Polska Grupa Energetyczna (PGE) – właściciel elektrowni w Bełchatowie i Turowie. Jak podaje w swojej opinii Kolalicja Klimatyczna tylko te dwie elektrownie przerzuciły w 2009 roku 9-16 mld złotych kosztów zewnętrznych na społeczeństwo (to szacunki Europejskiej Agencji Środowiska). Koszty zewnętrzne to w tym przypadku eufemizm na zwiększoną śmiertelność czy utratę zdrowia. „Kosztów tych nie płacimy w cenie energii, ale ponosimy je jako społeczeństwo – w jakości życia i zdrowia naszego i naszych dzieci” – mówi Kuba Gogolewski z Polskiej Zielonej Sieci. (Szerzej na ten temat pisaliśmy TUTAJ

Koszty naszego zdrowia

Zapytaliśmy o opinię KIG w tej sprawie. Oto odpowiedź: problem zanieczyszczeń SO2, NOx i pyłów to problem transgraniczny, którym od 1979 r. zajmuje się Konwencja Genewska. Efektem jest drastyczne ograniczenie tych emisji z energetyki i zaostrzenie standardów emisji do poziomu, który powoduje, że nowe elektrownie węglowe mają znikomy wpływ na środowisko w zakresie wymienionych zanieczyszczeń.

Jakie więc poniesiemy koszty jeśli zdecydujemy się na stopniowe odchodzenie od produkcji energii poprzez spalanie węgla. Trzeba przyznać, że gospodarka o niskiej emisji CO2 i zanieczyszczeń nie będzie tania. Według opinii KIG w 2015 roku dopłacimy 5 mld zł, a w 2030 aż 13 mld zł rocznie. 

Jak przełoży się to na nasze budżety domowe? W raporcie można znaleźć odpowiedź także i na to pytanie. Mianowicie najbardziej restrykcyjny scenariusz ograniczania emisji CO2 wiąże się ze… zmniejszeniem (z 11,6 do 11,2%) udziału kosztów energii w naszych domowych budżetach w roku 2050. Raport także podaje, że dzięki zaniechaniu polityki klimatycznej, czyli oparciu polskiej gospodarki o węgiel płacilibyśmy jeszcze mniej (udział kosztów energii spadłby do 6,7% domowego budżetu).

Świadomość klimatyczna w Polsce dopiero się budzi. Większość ludzi chętniej neguje i wyśmiewa informacje o globalnym ociepleniu niż uznaje argumenty świata nauki o czekających nas fundamentalnych zmianach klimatu. Warto więc sięgnąć po argumenty zdrowotne. Jak wylicza Europejska Agencja Środowiska wymierne koszty związane z utratą zdrowia wywołaną zanieczyszczeniem powietrza w Polsce to 5-13 mld Euro rocznie. Porównajmy je ze zwiększonymi kosztami czystej energetyki, które tak skrupulatnie wylicza raport napisany na zlecenie PGE i TAURONU. 

Pozostaje pytanie, czy argument zmniejszonej umieralności i lepszego zdrowia społeczeństwa przemówi do nas silniej niż większe rachunki ze prąd i ciepło?

Źródło: Wyborcza >>
]]>

Załaduj więcej... Aktualności

Zobacz również

Zielone Dni 2024 w Szklarskiej Porębie

Fundacja Strefa Zieleni, we współpracy z organizacjami partnerskimi (GEF, HBS, Partią Ziel…