Home Aktualności Dobry stan wód- szansa ratowania Bałtyku- konferencja 1.08.2007 Wrocław

Dobry stan wód- szansa ratowania Bałtyku- konferencja 1.08.2007 Wrocław

0
0

Tytuł wszystko tłumaczy:
Dobry stan wód- szansa ratowania Bałtyku. Stan wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej. Podczas naszych spotkań w całej Polsce wielokrotnie trafialiśmy na problem gospodarki wodnej. Całościowe zarządzanie i finansowanie gospodarki wodnej w ramach zlewni, wzbogacające ekosystemy dolin rzecznych, a nie je zubażające, to wciąż wyzwanie polskie i europejskie na XXI wiek. Wiąże się ono bezpośrednio z Ramową Dyrektywą Wodną i z "dobrym stanem wód", który w wyznaczonych przez unijne prawo terminach powinniśmy osiągnąć. Tu prawo jest naszym sojusznikiem. Miedzy innymi bez zmniejszenia presji ścieków bytowych i rolniczych( i szerzej obszarowych i transgranicznych- dostających się do morza z powietrza) na Bałtyk, to morze- wyjątkowo wrażliwe w skali świata- zmieni się i zdegraduje. Pociągnie to za sobą nie trudne do przewidzenia skutki ekonomiczne i społeczne. Zaprosiliśmy świetnych prelegentów i wysyłamy Państwu ostateczną treść zaproszenia, z potwierdzonym udziałem wykładowców.
Konferencja jest finansowana ze środków projektu ( UE), nie przewidujemy zwrotu kosztów dojazdu, poza prelegentami spoza Wrocławia. Prosimy o PILNE potwierdzanie udziału w konferencji tel/fax O 71 344 22 64 lub mail: info-ekounia@eko.org.pl . Ilość miejsc ograniczona !!!

Porządek obrad

Prezentacje z konferencji:

1. Eutrofizacja Bałtyku – stan obecny i perspektywy związane z wdrażaniem dyrektyw UEPiotr Nieznański, WWF Polska
2. Bałtyk jest w PolsceRadosław Gawlik, Koordynator Kampanii
3. Propozycje zmian w gospodarce wodnej umożliwiających osiągnięcie "dobrego stanu wód"Ryszard Malarski, ekspert

]]>

Załaduj więcej... Aktualności

Zobacz również

Elektrownia atomowa w Choczewie zagraża bezpieczeństwu energetycznemu Polski

Rząd PiS lokalizując elektrownię jądrową (EJ) w gminie Choczewo na wybrzeżu Bałtyku nie zw…