Home Aktualności Eko-svest i Bankwatch

Eko-svest i Bankwatch

0
0

Eko-svest jest organizacją utworzoną w 2002 roku w Skopje. Jej misją jest informowanie o ochronie środowiska i promowanie alternatyw dla działań mających negatywny wpływ na środowisko w Macedonii. Organizacja monitoruje wdrażane przepisy, aby móc informować o problemach związanych z ochroną środowiska. Eko-svest działa w dziedzinach energii, transportu oraz wpływu zanieczyszczeń na zdrowie człowieka. W tych obszarach organizacja realizuje projekty, kampanie i inne przedsięwzięcia mającena celu informowanie społeczeństwa oraz wzrost świadomości społecznej.

Eko-svest jest członkiem CEE Bankwatch Network, South East Europe Development Watch, GENET, Inforse Europe, Kite, WECF (Women in Europe for Common Future) i HEAL. Współpracują także z prawnikami z organizacji Front, oraz różnymi ekspertami, którzy pomagają im tworzyć raporty. Mają natomiast słaby kontakt z mediami, które uważają za kontrolowane przez państwo. Starają się publikować różne informacje w internecie oraz w mediach społecznościowych.

Eko-svest prowadzi kampanie zajmujące się problematyką wykorzystania węgla brunatnego. W Macedonii kopalnie odkrywkowe są bezpośrednio związane z bezpieczeństwem energetycznym kraju (źródło 78 % energii elektrycznej), dlatego też organizacja nie prowadzi projektów związanych z zamykaniem istniejących odkrywek, lecz stawia na alternatywy w przyszłości jakimi są OZE, efektywność energetyczna lub gaz jako przejściowe źródło energii przy transformacji energetycznej. Organizacja prowadzi również kampanie przeciwko dużym projektom energetycznym, m.in. przeciwko elektrowni jądrowej Belene w Bułgarii, a także współpracuje z partnerskimi organizacjami pozarządowymi z regionu Bałkanów i Europy Środkowo-Wschodniej. Organizacja lobbuje międzynarodowe instytucje finansowe, aby wspierały projekty związane z OZE i efektywnością energetyczną. Prowadzi także badania nad potencjałem wykorzystania tych źródeł w Macedonii, współpracując m.in., z Agencją Energetyki.

W Macedonii Bankwatch posiada swoją reprezentantkę, która na stałe współpracuje z Eko-svest i prowadzi z nimi kampanie. Organizacja próbuje akcjami i happeningami przebić się do opinii publicznej (np. „kaszląca” konferencja prasowa w Bitoli o zanieczyszczonym powietrzu) i mediów. Kwestie raportu o wpływie skażenia powietrza na zdrowie znajdowały odbicie w relacjach medialnych.

]]>

Załaduj więcej... Aktualności

Zobacz również

Zielone Dni 2024 w Szklarskiej Porębie

Fundacja Strefa Zieleni, we współpracy z organizacjami partnerskimi (GEF, HBS, Partią Ziel…