Home Ekopatrioci Ekopatrioci w Gorzowie Wlkp.

Ekopatrioci w Gorzowie Wlkp.

Możliwość komentowania Ekopatrioci w Gorzowie Wlkp. została wyłączona
0

Debata przedwyborcza z kandydatami PSL, SLD, Konfederacji i Zielonych

Debata przedwyborcza w Gorzowie Wielkopolskim zorganizowana została przez Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA i w ramach inicjatywy Ekopatrioci realizowanej przez Fundację WWF Polska. Moderowała ją Maja Sałwacka, redaktorka Gazety Wyborczej. Na debatę przybyli Jan Świrepo z PSL, Anita Kucharska-Dziedzic z Komitetu SLD (Wiosna), Paweł Kamrad z Konfederacji Wolność i Niepodległość (Ruch Narodowy) i Tomasz Aniśko z Koalicji Obywatelskiej (Zieloni).

Gorzów Wlkp. | Przedwyborcza debata o kryzysie ekologicznym

Gorzów Wlkp. | Przedwyborcza debata o kryzysie ekologicznym #EKOPATRIOCI 🇵🇱✌💚 Oglądaj transmisję na żywo! Udział biorą:➡ Tomasz Aniśko, Partia Zieloni (KO)➡ Anita Kucharska-Dziedzic, Wiosna (SLD)➡ Jan Świrepo (PSL)➡ Paweł Kamrad (Konfederacja Wolność i Niepodległość)Jak zapobiec suszom i rosnącym cenom żywności? Co zrobić z brakiem wody w rzekach i sinicami w Bałtyku? Jak powstrzymać zbliżającą się katastrofę klimatyczną? Te i wiele innych pytań, możesz zadać osobiście kandydatowi do parlamentu ze swojego województwa podczas debaty pt. “2050 Polska dla Pokoleń. Jaką przyszłość wybierzesz?”.

Opublikowany przez EKO-UNIA Czwartek, 26 września 2019

W pierwszym pytaniu kandydaci byli pytani o to, na jakie odnawialne źródła energii Polska powinna kłaść nacisk i czy 100 % energii z OZE w Polsce jest możliwe.

Jan Świrepo stwierdził, że niemożliwe jest uzyskanie przez nasz kraj 100 % energii z OZE i konieczne jest dopełnienie miksu energetycznego energią atomową, a energia z wiatru nie jest do końca akceptowana w społeczeństwie. Kandydatka z Wiosny powiedziała, że absolutnie należy zrezygnować z węgla, oraz że w Komitecie panuje niezdecydowanie w stosunku do energii atomowej. Ponadto do 2050 roku Polska musi być w 100 % zasilana energią odnawialną. Paweł Kamrad utrzymywał, że państwo nie jest w stanie wyprodukować wystarczająco energii z OZE i najlepszym alternatywnym źródłem energii jest atom. Podkreślił również zalety nowoczesnych reaktorów jądrowych. Kandydat KO z Zielonych był zdania, że 100 % energii z OZE jest możliwe i nadzieje należy pokładać w nowoczesnych technologiach magazynowania energii. Zieloni nie wspierają energii jądrowej.

Drugie pytanie dotyczyło problemu suszy w Polsce. Kandydaci pytani byli o to, jak należy prowadzić racjonalną gospodarkę wodami w województwie lubuskim i w Polsce.

Tomasz Aniśko skupił się na rozwiązaniu problemu zaprzestaniem wylesiania, ponieważ lasy są znakomitym magazynem wody. Należy również poszerzać doliny rzeczne, umożliwić małą retencję i zatrzymywać wodę opadową. Kandydat Konfederacji podkreślił rolę miast w zatrzymywaniu wody, a dokładniej zakładanie łąk kwietnych. Ponadto trzeba przestać marnować żywność, gdyż jest to również marnowanie wody. Budowanie dużych zbiorników na wodę jest dobrym sposobem na magazynowanie wody. Anita Kucharska-Dziedzic postawiła na pozostawienie terenów zalewowych i niebudowanie na nich domów. Podkreśliła znaczenie drzew w mieście, które dają cień. Poza tym, według kandydatki, należy ustawowo chronić tereny podmokłe przed ich zabudowaniem. Kandydat Świrepo podkreślił znaczenie edukacji i małej retencji. Stwierdził, że nie można regulować rzek.

Kolejne pytanie dotyczyło śmieci i tego jak kandydaci zamierzają usprawnić gospodarkę odpadami i recykling oraz zażegnać problem nielegalnych składowisk odpadów.

Kandydatka Wiosny stwierdziła, że należy skopiować rozwiązania dotyczące recyklingu od Szwedów i Niemców, u których ten system działa znakomicie, a instytucje publiczne powinny mieć obowiązek segregacji śmieci. Oczywiście należy zakazać przywozu śmieci do Polski z zagranicy. Kandydat Kamrad utrzymuje, że należy edukować ludzi na temat odpadów i wprowadzić wysokie kary za zaśmiecanie. Przytoczył pomysł na osiedlowe skupy makulatury, dzięki którym mieszkańcy za dochód z oddania surowców do recyklingu, będą mogli coś sobie kupić i dodatkowo czuć się potrzebni. Również był za zakazem przywożenia śmieci do Polski. Tomasz Aniśko zauważył, że eksport odpadów powinien być wprowadzony na poziomie europejskim i kosztami recyklingu nie może być obarczone całe społeczeństwo, tylko producenci odpadów. Kandydat z PSL powiedział, że w spalarniach odpadów najtaniej jest utylizować odpady i że segregacja śmieci zużywa bardzo dużo energii.

Następnie zadano pytania z publiczności. Jednym z nich było pytanie o rozwiązania systemowe związane z wysokoemisyjną hodowlą przemysłową.

Paweł Kamrad stwierdził, że trzeba uświadamiać obywateli, że bez mięsa można żyć, a poza tym należy zakazać farm futerkowych. Kandydat z Zielonych utrzymywał, że powinno się zlikwidować chów klatkowy i farmy futerkowe oraz ograniczyć rozwój hodowli przemysłowej i zmniejszyć konsumpcję mięsa m.in. poprzez ułatwianie dostępu do produktów wegańskich. Trzeba postawić na drobne gospodarstwa rodzinne, gdyż stanowią fundament życia społecznego. Kandydat Świrepo powiedział, że nie powinno być hodowli przemysłowej, która niszczy ekosystem. Należy wprowadzić rolnictwo naturalne, takie jak kiedyś, jedna krowa na jeden hektar. Anita Kucharska-Dziedzic postawiła na wprowadzenie urzędu rzecznika praw zwierząt i koniec chowu klatkowego. Ponadto należy zakazać oleju palmowego.

Kolejne pytanie z publiczności dotyczyło walki z betonowymi pustyniami w mieście.

Kandydat PSL stwierdził, że rozwiązaniem problemu jest rewitalizacja parków, nowe nasadzenia i zredukowanie ilości betonu w mieście. Kandydatka Wiosny utrzymywała, że powinien zostać wprowadzony obowiązek powiększenia powierzchni biologicznie czynnej i wszystko co godzi w dobrostan środowiska powinno zostać opodatkowane. Paweł Kamrad zauważył, że rozwiązaniem może być wykupienie przez Lasy Państwowe miejsc, które są niezagospodarowane przez miasto i stworzenie na ich terenie parków. Tomasz Aniśko powiedział, że głównym problemem jest podporządkowanie przestrzeni miast samochodom i tworzenie parkingów, więc zminimalizowanie ruchu ulicznego poprzez rozwój komunikacji publicznej może być remedium na powszechną betonozę. Ponadto od każdej inwestycji powinno wymagać się poprawy warunków przyrodniczych, a nie zwiększenia powierzchni biologicznie czynnej, gdyż ta równa się trawnikowi, który jest nieróżnorodny biologicznie.

Na koniec spotkania padły deklaracje wyborcze. Kandydat PSL obiecał wprowadzenie zakazu hodowli przemysłowej i zwiększenie retencji. Kandydatka z Wiosny utrzymywała, że postara się znaleźć fundusze na stworzenie parków narodowych, a 6 mld złotych przeznaczy się na rozwój OZE w Polsce. Kandydat Konfederacji będzie walczył o edukację ekologiczną, kary za przywóz śmieci do kraju i znęcanie się nad zwierzętami. Ponadto wprowadzi ulgi podatkowe dla proekologicznych przedsiębiorców. Kandydat Zielonych obiecał bycie bardzo głośnymi i widocznymi w sejmie, co by miało wzbudzić posłuch, oraz podkreślił, że Partia Zieloni powstała właśnie po to, aby realizować ekologiczne postulaty.

Autorka tekstu: Alina Pogoda

Więcej informacji na www.ekopatrioci.pl

Facebook: https://www.facebook.com/Ekopatrioci/

Transmisje „na żywo” ze wszystkich debat można oglądać na fanpage’u Ekopatriotów: https://www.facebook.com/Ekopatrioci/events/

Załaduj więcej... Ekopatrioci

Zobacz również

Usunęli ponad 165 ton śmieci! Trzecia edycja Akcji Czysta Odra zakończona rekordowym wynikiem

Ponad 21 tys. wolontariuszek i wolontariuszy z Polski, Czech i Niemiec na przełomie maja i…