Home Aktualności I posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 5.2.2008r

I posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 5.2.2008r

0
0

Ważne dokumenty:

Kryteria wyboru projektów

Szczegółowy opis priorytetów

Zał. nr 2 Organizacja systemu oceny i wyboru projektów POIiS

Zał. nr 3 Indykatywna tabela finansowa

Zał. nr 4 Wydatki lizbońskie

Zał. nr 5 Tabela wskaźników produktu i rezultatu 

Prośba o uwagi do 4 lutego na adres e-mail: ekounia@eko.org.pl 

Radosław Gawlik, członek KM POIiŚ

]]>

Załaduj więcej... Aktualności

Zobacz również

Lasy dla ludzi i przyrody – konferencja organizacji przyrodniczych w Sejmie

Zarządzanie polskimi lasami i sposób funkcjonowania przedsiębiorstwa Lasy Państwowe musi z…