Home Aktualności Koalicja Klimatyczna prosi Ministerstwo Środowiska o wyjaśnienia

Koalicja Klimatyczna prosi Ministerstwo Środowiska o wyjaśnienia

0
0
minister-srodowiska

minister-srodowiskaKoalicja Klimatyczna zwraciła się z prośbą do Ministerstwa Środowiska o wyjaśnienie zawartego w tekście stwierdzenia: Polskie Ministerstwo Środowiska jednoznacznie opowiada się po stronie inwestorów.

Stwierdzenie to zostało zawarte Rząd chce oddzielić prawdziwe organizacje ekologiczne od ekoterrorystów, opublikowanego na portalu gazlupkowy.pl i cire.pl.

Czy jest to oficjalne stanowisko Ministerstwa? Czy, w takim razie, Ministerstwo postrzega społeczeństwo obywatelskie jako stronę przeciwną? Co w praktyce oznacza takie stwierdzenie? Jednocześnie Koalicja Klimatyczna pragnie uzupełnić informacje zawarte w tekście, a dotyczące regulacji obowiązujących w innych krajach Unii Europejskiej. 

Warszawa, 26 marca 2013

Komentarz prasowy

Komentarz Koalicji Klimatycznej do artykułu

Rząd chce oddzielić prawdziwe organizacje ekologiczne od ekoterrorystów,

opublikowanego na portalu gazlupkowy.pl i cire.pl.

Koalicja Klimatyczna zwraca się z prośbą o wyjaśnienie zawartego w tekście stwierdzenia: Polskie Ministerstwo Środowiska jednoznacznie opowiada się po stronie inwestorów. Czy jest to oficjalne stanowisko Ministerstwa? Czy, w takim razie, Ministerstwo postrzega społeczeństwo obywatelskie jako stronę przeciwną? Co w praktyce oznacza takie stwierdzenie? Jednocześnie Koalicja Klimatyczna pragnie uzupełnić informacje zawarte w tekście, a dotyczące regulacji obowiązujących w innych krajach Unii Europejskiej.

Koalicja Klimatyczna zauważa, że, rzeczywiście, w niektórych krajach Unii stosowane są podobne regulacje dotyczące stażu organizacji ekologicznych, ale są to państwa o innej kulturze prawnej i znacznie wyższym kapitale społecznym. Co więcej, przedstawiciele Ministerstwa Środowiska zapominają, że proponowane zmiany dają również możliwość arbitralnej oceny, czy organizacja poprzez udział w postępowaniu wypełnia swoje zapisy statutowe. – Nie wiadomo, na jakich zasadach miałoby się to odbywać. Czy organizacja, która protestuje przeciwko budowie obwodnicy, musi mieć doświadczenie w pracach inżynieryjnych albo budowie przełazów dla zwierząt? Czy lokalna społeczność, która nie chce w bliskim sąsiedztwie odkrywki węgla brunatnego, musi prowadzić prace ziemne? Przykłady można mnożyć. Rząd pod pozorem podążania śladami np. Niemców, kraju, w którym kultura obywatelska stoi na zupełnie innym poziomie, próbuje zabrać lokalnym społecznościom prawo do decydowania o najbliższym otoczeniu. – mówi Michał Olszewski z ClientEarth.

Koalicja Klimatyczna prosi również Ministerstwo Środowiska o odniesienie się do zawartego w tekście stwierdzenia: Polskie Ministerstwo Środowiska jednoznacznie opowiada się po stronie inwestorów i prosi o odpowiedź na następujące pytania:

• Czy jest to oficjalne stanowisko Ministerstwa, czy też wniosek wyciągnięty przez autora tekstu?

• Czy stwierdzenie to oznacza, że Ministerstwo Środowiska opowiada się jednoznacznie tylko za jedną ze stron wszystkich postępowań – inwestorami, zupełnie ignorując głos społeczeństwa – lokalnych społeczności i organizacji?

• Czy stwierdzenie to oznacza, że lokalne społeczności i organizacje nie mogą liczyć na wysłuchanie i uwzględnienie ich argumentów przez Ministerstwo?

Koalicja Klimatyczna wyraża wielkie zaniepokojenie tego typu stwierdzeniem i oczekuje wyjaśnień, co w rzeczywistości miało ono oznaczać.

Kontakt:

Anna Budzyńska, Rzecznik prasowy Koalicji Klimatycznej, a.budzynska@koalicjaklimatyczna.org, 601 582 046

Michał Olszewski, Rzecznik prasowy ClientEarth, molszewski@clientearth.org, 609 733 492

* * *

Koalicja Klimatyczna jest porozumieniem 23 organizacji pozarządowych. Jej misją jest wspólne działanie w celu zapobiegania wywołanym przez człowieka zmianom klimatu dla dobra ludzi i środowiska. Więcej informacji o Koalicji na stronie http://koalicjaklimatyczna.org/

Fundacja Aeris Futuro, Fundacja ClientEarth, Fundacja Efektywnego Wykorzystania Energii, Fundacja Ekologiczna Arka, Fundacja Ekologiczna Ziemi Legnickiej Zielona Akcja, Fundacja EkoRozwoju FER, Fundacja GAP Polska, Fundacja Greenpeace Polska, Fundacja Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Liga Ochrony Przyrody, Polski Klub Ekologiczny Okręg Dolnośląski, Polski Klub Ekologiczny Okręg Górnośląski, Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki, Polski Klub Ekologiczny Okręg Świętokrzyski, Polski Klub Ekologiczny Okręg Wschodnio-Pomorski, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, Stowarzyszenie Ekologiczne Eko-Unia, Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja, Społeczny Instytut Ekologiczny, WWF Polska, Zielone Mazowsze, Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć.

 

Dokument (pdf) >>


 

Odpowiedź Rzecznika Ministerstwa Środowiska:

Szanowna Pani Rzecznik, 

podobnie jak w rozmowie chciałbym wskazać, że „jednoznacznie opowiada się po stronie inwestorów” jest jedynie oceną dokonaną przez autora artykułu http://www.cire.pl >>  

Z zaproponowaną przez Panią interpretacją tego zdania nie zgadzam się, podobnie jak nie mogę się zgodzić ze sformułowaniami pana Michała Olszewskiego z organizacji ClientEarth, cytowanego w przesłanej informacji prasowej. 

Już z zawartego w tekście red. Marcina Mazurczaka cytatu z wypowiedzi przedstawiciela resortu: „Udział organizacji ekologicznych w postępowaniach jest i będzie możliwy, gwarantują to zarówno przepisy polskie, jak i unijne, czy Konwencja z Aarhus. Celem zmiany jest wyłącznie wprowadzenie wymogu rocznego doświadczenia w prowadzeniu działalności w zakresie ochrony środowiska” wynika, że Ministerstwo Środowiska projektując nowe przepisy bierze pod uwagę obowiązujący porządek prawny i interesy strony społecznej. 

Przy okazji pragnę zauważyć, że Ministerstwo Środowiska nie przekazywało do mediów oświadczeń w powyższej sprawie, a jedynie udzieliło dziennikarzowi odpowiedzi na przesłane emailem pytanie.  

Społeczeństwo – w tym organizacje ekologiczne mają w obszarze środowiska szczególne uprawnienia, czego wyrazem są zarówno akty prawa międzynarodowego np. Konwencja z Aarhus jak i prawa wspólnotowego – np. dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/35/ WE regulująca kwestie udziału społ eczeństwa w zakresie sporządzania planów i programów dotyczących środowiska oraz dostępu do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska. Regulacje te są w Polsce w pełni wdrożone poprzez ustawę o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko. Ustawa dała organizacjom ekologicznym szerokie uprawnienia w odniesieniu do spraw dotyczących ochrony środowiska. 

Zaproponowana nowelizacja nie odbiera organizacjom ekologicznym praw przewidzianych wymienionymi przepisami. Zmiana ma służyć wyeliminowaniu patologii, czyli ad hoc powoływanym stowarzyszeniom, których jedynym celem jest blokowanie inwestycji, a nie ochrona środowiska. Dla organizacji, które zajmują się ochroną środowiska, rozwiązanie jest korzystne, ponieważ pozwala zdjąć niesłusznie ciążące na nich odium.  

 

Z poważaniem

Paweł Mikusek

rzecznik prasowy / spokesperson 

Biuro Ministra / Minister’s Office

Ministerstwo Środowiska / Ministry of the Environment

 

ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa

tel. (+48 22) 57 92 471, kom: (+48) 693 100 798

]]>

Załaduj więcej... Aktualności

Zobacz również

Zielone Dni 2024 w Szklarskiej Porębie

Fundacja Strefa Zieleni, we współpracy z organizacjami partnerskimi (GEF, HBS, Partią Ziel…