Home Aktualności Krótka informacja z posiedzenia Komitetu Monitorującego SPO

Krótka informacja z posiedzenia Komitetu Monitorującego SPO

0
0

Analizy  Ministerstwa na temat rzeczowych i jakościowych efektów wydanych prawie do końca ( I miejsce wśród funduszy strukturalnych w Polsce) środków publicznych UE i RP w ramach  tego programu "Restrukruryzacjia i modernizacja rolnictwa i obszarów wiejskich" ( lata 2004-6 ).

Warszawa 5.12.2008r

1) Po przyjęciu protokółu z poprzedniego posiedzenia i po krótkiej dyskusji zaakceptowano przesuniecie  nie wykorzystanych środków na inne działania, gdzie zostaną one użyte przede wszystkim na refundację kosztów z tzw. nadkontraktacji, na którą zabrakło środków.
I tak na:
„ Inwestycje w gospodarstwach rolnych” przeniesiono ok. 22,3 mln euro z działań:

„Ułatwianie startu młodym rolnikom, wsparcie doradztwa, poprawa przetwórstwa i marketingu art. rolnych”
„Odnowę wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” przeniesiono 5,2 mln euro z działań: „różnicowanie działalności rolniczej… i rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej…”

2) Dyr. Paradowski poinformował iż istnieje możliwość kwalifikacji kosztów z SPO do 30.06.2009r i Ministerstwo Rolnictwa zgłosi formalnie wniosek do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, aby tę możliwość otworzyć nawet dla nielicznych beneficjentów

3) Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich przygotował kilka obszernych prezentacji pokazując min. wyniki rzeczowe programu, porównanie między założeniami i efektami końcowymi, interpretacje i wyjaśnienia tych zjawisk, porównania SPO z nakładami na rozwój wsi w ramach ZPORR, analizy w rozbiciu na województwa. Choć należy się zgodzić z naczelnik Magdą Nowicką, iż był to raczej „ rzut oka a nie pogłębiona analiza”, to skala i bogactwo informacji budziła szacunek. Tym bardziej, że resort do tej pory był wyjątkowo oszczędny, mimo naszych nacisków, w analizach jakościowych. W trakcie dyskusji została powtórzona deklaracja dyr. Grodzkiej o przygotowaniu własnych analiz resortu w ramach oceny ex- post SPO, która jest robiona pod nadzorem Komisji Europejskiej.

4) Samokrytycznie zauważono brak i konieczność uwzględnienia w analizach PROW w latach 2004-2006 ( nakładów i efektów rzeczowych)

5) Bardo duże rozbieżności pojawiły się miedzy planem a efektami w następujących
działaniach:
a. scalanie gruntów plan- 42 000 ha, realizacja- 3160 ha
b. różnicowanie działalności – 6450 proj. realizacja- 4129 proj.
c. Rozwój i ulepszanie infrastruktury techn. – 12 000 proj. realizacja- 3409

Przedstawiciele Ministerstwa starali się wyjaśniać te różnice. W tej ostatniej kwestii wskazano na bardzo wysoki odsetek wniosków odrzuconych ( 65 % wniosków po prośbie Agencji nie zostało uzupełnionych, 8 % wniosków było nie zgodnych z zakresem pomocy tego działania)
Warto spojrzeć na prezentacje zamieszczone na stronie Ministerstwa Rolnictwa w zakładce: „Opracowania i Publikacje”, „Opracowanie i Publikacje Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi”. patrz tutaj >>
Ponieważ prace nad analizami trwają p. naczelnik Nowicka wyraziła gotowość przyjęcia uwag i sugestii ze strony organizacji pozarządowych i ich przedstawicieli –  magdalena.nowicka@minrol.gov.pl  

Radosław Gawlik,
Stowarzyszenie Ekologiczne Eko-Unia,

przedstawiciel organizacji pro-ekologicznych w
Komitecie Monitorującym SPO 2004-2006

]]>

Załaduj więcej... Aktualności

Zobacz również

Przez smog umiera rocznie nawet 50 tys. ludzi. Zieloni zawalczą o czyste powietrze w Europarlamencie

Poprawa jakości powietrza jako główny postulat Wrocławskich Zielonych w ramach kampanii wy…