Home Aktualności NIE dla kopalni odkrywkowej!. Materiał z sesji 27.11.2013 – skrót

NIE dla kopalni odkrywkowej!. Materiał z sesji 27.11.2013 – skrót

0
0
0059

0059

Inwestycje Polskiej Grupy Energetycznej S.A. (PGE) znajdują się ostatnio pod lupą organizacji środowiskowych i obywatelskich. Kompleks energetyczny w gminach Gubin-Brody, to kolejny przykład zaangażowania spółki w projekt, który budzi wiele kontrowersji i jest przyczyną burzliwych dyskusji społecznych.

Wspólna sesja Rady Miasta Gubin oraz Rady Gminy Gubin, ma na celu pokazanie Radnym jakie szanse, ale także, jakie zagrożenia niesie ze sobą realizacja inwestycji, a właściwie kopalni, gdyż o elektrowni sama spółka mówi, iż nie jest ona przedmiotem wniosku.

PGE już w 2011 roku, rozpoczynając starania o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wykluczała z procedury elektrownię, gdy tymczasem – wpływ kopalni i elektrowni powinien być traktowany łącznie, jako dwóch elementów powiązanych technologicznie. Gdy wójt gminy Gubin, Zbigniew Barski, zapytał o przyczynę tak sformułowanego wniosku, inwestor wycofał go i dzięki wprowadzeniu do projektu kopalni, obszarów położonych na tzw.: terenie zamkniętym (linia PKP Gubin-Lubsko) sprawił, iż to Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska (RDOŚ), jest teraz organem właściwym do wydania decyzji środowiskowej.

Wójt Barski zajmuje stanowisko przeciwne inwestycji, ale zgodnie z wolą mieszkańców, wyrażoną w lokalnym referendum w 2009 roku, wiążącym dla organów gminy. Przeniesienie właściwości ws. wydania decyzji środowiskowej do RDOŚ, zdecydowanie pozbawia lokalną społeczność i jej przedstawicieli, możliwości wpływu na podejmowanie decyzji w tej sprawie.

Poza tym, gdy elektrownia nie jest przedmiotem wniosku o wydanie decyzji środowiskowej, a także biorąc pod uwagę fakt, iż do wydania koncesji na wydobywanie kopaliny, decyzja w sprawie elektrowni nie jest konieczna, inwestor może łatwo uzyskać decyzję koncesyjną, sprzedać prawa do niej lub po prostu zaprzestać inwestowania. Na tym etapie, inwestor nie zaciąga żadnych zobowiązań w stosunku do lokalnej społeczności, która wydaje się być jedynym poszkodowanym w tym procesie.

Można powszechnie spotkać twierdzenia, że kopalnia i elektrownia są wpisane w Wojewódzki Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Faktem jednak jest, iż inwestycją celu publicznego nazwane są w WPZP: „złoże węgla brunatnego „Gubin” oraz „ochrona złóż…”.

 

Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowywaniu przestrzennym (art.2 pkt. 5) inwestycją celu publicznego są działania oznaczeniu lokalnym, ponadlokalnym i krajowym. Wymienia się je w ustawie o gospodarce nieruchomościami (art.6). Takimi działaniami są: poszukiwanie, rozpoznawanie, wydobywanie złóż kopalin. Samych złóż nie można nazwać działaniem. Ich ochrona natomiast, nie mieści się w katalogu ustawowym celów publicznych. 

Na koniec warto zapytać: Kto planuje inwestycję w gminach Gubin i Brody?

Rząd nie przygotował jeszcze żadnych programów, które by o tym mówiły. Nie ma nawet elektrowni Gubin w przygotowywanym Polskim Programie Energetyki Jądrowej, gdzie wymienia się wszystkie inne inwestycje przewidziane do 2030 roku.

Grupa Kapitałowa PGE w swojej strategii z 2012 roku, na stronie 16 stwierdza, iż planuje „nową kopalnię węgla brunatnego i elektrownię w okolicy Gubina o mocy 1800-2700MW”, ale tylko – „jeśli w świetle polityki klimatycznej projekt będzie miał uzasadnienie ekonomiczne”. Jak wykazano wyżej, PGE stara się w tym momencie tylko o kopalnię.

Analizując Wojewódzki Plan Zagospodarowania Przestrzennego, także ciężko określić o jakiej inwestycji w gminach Gubin i Brody on mówi. Obecne zapisy w tym dokumencie nie pozwalają wyprowadzić wniosku, iż będzie to kompleksie energetyczny.

Sprzeciw społeczny oraz bardzo mało transparentny proces uzyskiwania kolejnych pozwoleń i decyzji związanych z inwestycją sprawia, iż chcemy zachęcić do uważnego śledzenia składanych wniosków oraz wydawanych pozwoleń. Prosimy o kontakt z nami, jeśli będą chcieli Państwo uzyskać więcej informacji, także o decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, która może być wydana w ciągu najbliższych kilku miesięcy.

Kontakt: Tomasz Włodarski –  krakow@elspoland.org„>krakow@elspoland.org; @EPSPolska; 606 801 829

2013/11/27 Gubin

Autor: NIE dla kopalni , blog: NIE dla kopalni odkrywkowej! , 11/28/2013 12:23:00 AM 

{gallery}Galerie/konferencja,width=170,height=123,limit=1,limit_quantity=6{/gallery}

]]>

Załaduj więcej... Aktualności

Zobacz również

Przez smog umiera rocznie nawet 50 tys. ludzi. Zieloni zawalczą o czyste powietrze w Europarlamencie

Poprawa jakości powietrza jako główny postulat Wrocławskich Zielonych w ramach kampanii wy…