Home Aktualności Manifest Leśny: ponad 200 organizacji pod Sejmem wzywa polityków do reformy zarządzania lasami

Manifest Leśny: ponad 200 organizacji pod Sejmem wzywa polityków do reformy zarządzania lasami

Możliwość komentowania Manifest Leśny: ponad 200 organizacji pod Sejmem wzywa polityków do reformy zarządzania lasami została wyłączona
0
Paweł Pomian ze Stowarzyszenia EKO-UNIA (fot. Cezary Kowalski Fotografia)

200 organizacji i ruchów społecznych podpisało się pod Manifestem Leśnym. Składający się z 10 punktów manifest, wzywający do pilnych zmian w zarządzaniu lasami publicznymi, został zaprezentowany dziś na konferencji prasowej w Warszawie. Organizacje poinformowały, że Manifest został przesłany do kandydatów i kandydatek w zbliżających się wyborach do Sejmu. 

Pełna treść manifestu i lista podpisanych organizacji (link)

Zdaniem aktywistów i aktywistek, w obliczu kryzysu klimatycznego i przyrodniczego, ochrona lasów powinna być kluczowym tematem kampanii wyborczej. Dlatego wysłali oni Manifest do kierownictw partii politycznych i oczekują, że odniosą się one w czasie kampanii do postulatów popieranych przez szeroką reprezentację społeczeństwa.  Manifest wzywa m.in. do: 

 • wyłączenia co najmniej 1/5 lasów z wycinek, 
 • uwzględnienia wymogów ochrony gatunkowej podczas prowadzenia gospodarki leśnej,
 • zwiększenia wpływu społeczeństwa na decyzje o wspólnych lasach,
 • większej transparentności finansów Lasów Państwowych i zwiększenia wydatków na ochronę przyrody,
 • zwiększenia wsparcia dla gmin, na terenach których znajdują się obszary chronione,
 • polepszenia warunków pracy pracowników leśnych,
 • zaprzestania spalania drzew z lasu do produkcji energii elektrycznej.

Anna Treit, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot:

„Chcemy lasów, nie zrębów. Domagamy się głębokiej reformy zarządzania lasami publicznymi, w tym instytucji Lasów Państwowych. Apelujemy do polityków i polityczek, by w trakcie pierwszych 100 dni po wyborach wyłączyli co najmniej ⅕ polskich lasów z wycinek. Oddajcie lasy ludziom, przyrodzie i klimatowi!”. 

Marta Jagusztyn z Fundacji Lasy i Obywatele:

Polskie leśnictwo nie respektuje potrzeb ludzi i przyrody. Zyskują na tym głównie Lasy Państwowe, a traci reszta społeczeństwa. Odpowiedzialnością polityków jest reforma polityki leśnej na miarę demokratycznego państwa, które potrafi odpowiadać na kryzysy, godzić interesy różnych grup i włączać obywateli w decyzje”.

Dr Antoni Kostka, Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze:

„Lasy Państwowe muszą zacząć płacić podatki do państwowej kasy w odpowiedniej wysokości. Trzeba też stworzyć mechanizm, dzięki któremu pieniądze te będą spożytkowane na rzecz ochrony przyrody.

Krzysztof Cibor, Greenpeace:  

„Upartyjnione kierownictwo Lasów Państwowych poczyna sobie z naszym wspólnym dobrem tak, jakby jutra miało nie być. Manifest Leśny to wołanie o radykalną zmianę podejścia. Pytamy polityków, czy tak jak my chcą lasów dzikich, pięknych i wspólnych, czy wolą je widzieć jako fabrykę trocin i źródło partyjnych dochodów”. 

dr Jakub Rok, Inicjatywa Dzikie Karpaty

„Lasy to nasze wspólne dobro i wspólna odpowiedzialność. Dlatego konieczna jest nie tylko lepsza ochrona, ale też sprawiedliwy podział korzyści płynących z istnienia i wykorzystania lasów. Nie może być tak, że pracownik Parku Narodowego zarabia dwa razy mniej od osoby na podobnym stanowisku w Lasach Państwowych. Nie możemy pozwolić, by kolejni pilarze ginęli w wypadkach przy pracy”.

Aleksandra Wolska, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot:

„Spalanie drewna z lasów na potrzeby wytwarzania energii niszczy lasy, napędza kryzys klimatyczny i bioróżnorodności. Państwo dopłaca do tego procederu miliardy. Musimy jak najszybciej zaprzestać marnotrawstwa cennych zasobów leśnych i wprowadzić przepisy, które skutecznie ukrócą traktowanie lasów jako paliwa”.

Paweł Pomian, Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA:

„Wycinka lasów na cele energetyczne w dobie zmian klimatu jest niedopuszczalna. Drewno to ekologiczny surowiec, ale tylko pod warunkiem jego mądrego wykorzystania. Domagamy się wykreślenia pierwotnej biomasy drzewnej z listy odnawialnych źródeł energii”. 

Manifest leśny został sformułowany wspólnie przez organizacje takie jak Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, Inicjatywa Dzikie Karpaty, Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA, Greenpeace Polska, Fundacja Lasy i Obywatele, Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Stowarzyszenie MODrzew oraz Fundacja Greenmind. Pod Manifestem podpisało się ponad 200 organizacji i ruchów społecznych.

Pełna treść manifestu i lista podpisanych organizacji (link)

Kilka faktów o polskich lasach i gospodarce leśnej:

 • Aż 74,5% Polek i Polaków uważa, że w Polsce należy zwiększyć powierzchnię lasów,  na której nie prowadzi się wycinek. 78% uważa, że to ochrona przyrody powinna być priorytetem Lasów Państwowych – badania opinii IPSOS dla Pracowni na rzecz Wszystkich Istot. 
 • W ciągu ostatnich 30 lat skala wycinek w lasach wzrosła ponad dwukrotnie. W 2022 r. leśnicy pozyskali 42 mln m³ drzew, uzyskując 15 mld zł przychodu – dane GUS.
 • Stan ponad 54% powierzchni najcenniejszych siedlisk leśnych, chronionych w ramach systemu Natura 2000, jest niezadowalający. Pogorszeniu ulega stan niemal jednej trzeciej typów siedlisk leśnych – dane Europejskej Agencji Środowiska.
 • Masowe usuwanie drzew ograniczyło wkład lasów w powstrzymywanie zmiany klimatu. W 2020 r. polskie lasy pochłaniały o połowę mniej CO₂ niż siedem lat wcześniej – dane Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami.
 • Każdego roku polskie elektrownie i elektrociepłownie spalają 5 mln m³ drewna, czyli około 165 tysięcy ciężarówek pełnych drewna – dane GUS.

Projekt „EkoObywatel – wsparcie interwencji i zmian systemowych” jest realizowany przez Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA z dotacji Programu Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Załaduj więcej... Aktualności

Zobacz również

Zielone Dni 2024 w Szklarskiej Porębie

Fundacja Strefa Zieleni, we współpracy z organizacjami partnerskimi (GEF, HBS, Partią Ziel…