Home Aktualności Prokurator ma obowiązek zająć się sprawą wstrzymania prac regulacyjnych na Odrze

Prokurator ma obowiązek zająć się sprawą wstrzymania prac regulacyjnych na Odrze

Możliwość komentowania Prokurator ma obowiązek zająć się sprawą wstrzymania prac regulacyjnych na Odrze została wyłączona
0

W dniu 21 lipca 2023 r. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim rozstrzygnął zażalenie Stowarzyszenia Ekologicznego EKO-UNIA na odmowę wszczęcia śledztwa w przedmiocie niedopełnienia obowiązków służbowych przez Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, który nie wstrzymał prac budowlanych mimo sądowego wstrzymania wykonalności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia realizowanego aktualnie w rzece Odrze.

Mimo postanowień WSA i NSA prace regulacyjne w rzece Odrze wciąż są prowadzone. Postanowienie to zapadło z dnia 9 grudnia 2022 r. (sygn. akt IV SA/Wa 2239/22) decyzją Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie dotyczącą wykonalności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach a prawidłowość tego rozstrzygnięcia potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 7 marca 2023 r. (sygn. akt III OZ 78/23).

Dlatego Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA wezwało Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego do niezwłocznego wstrzymania toczących się prac a wobec braku ich wstrzymania zawiadomiło o popełnieniu przez osobę sprawującą to stanowisko przestępstwa niedopełnienia obowiązków służbowych. Postanowieniem z dnia 14 kwietnia 2023 r. Prokurator odmówił wszczęcia postępowania w tej sprawie. Postanowienie to zostało następnie zaskarżone do Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim.

Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 21 lipca 2023 r. (sygn. akt II Kp 503/23) uchylone zostało postanowienie Prokuratora o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie niedopełnienia obowiązków służbowych przez Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim nakazał jednocześnie Prokuratorowi dalsze prowadzenie postępowania przygotowawczego.

Reprezentująca skarżące Stowarzyszenie radczyni prawna dr Beáta Filipcová z kancelarii Sanecki Kowalik Filipcová wskazuje: „W ocenie Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim zaniechanie działania przez Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowalnego cechowało się umyślnością. Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego miał świadomość, że jego zachowanie, tj. brak wszczęcia postępowania w sprawie wstrzymania prowadzenia robót budowlanych, może stanowić niewypełnienie obowiązków, czym działał na szkodę interesu publicznego. Sąd nakazał Prokuratorowi w dalszym postępowaniu uzupełnienie i poddanie wnikliwej analizie zgromadzonego materiału dowodowego, w szczególności dołączonych do zawiadomienia dokumentów i prawomocnych orzeczeń sądów administracyjnych oraz skonfrontowanie stanowiska Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z treścią tych jednoznacznie brzmiących orzeczeń”.

Prezes Stowarzyszenia Ekologicznego EKO-UNIA Radosław Gawlik zauważa: „Mimo niechęci wykonania wyroków przez rząd i jego przedstawiciela odpowiedzialnego za gospodarkę wodną – ministra Gróbarczyka sprawdzamy wolę innych instytucji państwowych do realizacji prawomocnych postanowień sądów. Decyzją sądu prokurator rejonowy powinien nam pomóc. Jesteśmy cierpliwi. Mniej rzeka Odra, w której trwa katastrofa, pogłębiana min przez jej regulację i kanalizację”.


Projekt „EkoObywatel – wsparcie interwencji i zmian systemowych” jest realizowany przez Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA z dotacji Programu Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Załaduj więcej... Aktualności

Zobacz również

Akcja Czysta Odra zbliża się wielkimi krokami!

Zaczynamy 26.04, kończymy 5.05. To już trzeci raz, gdy wspólnie w przeciągu zaledwie 10 dn…