Home OCHRONA PRZYRODY Stop! elektrowni fotowoltaicznej w Giebułtowie na terenie NATURA 2000

Stop! elektrowni fotowoltaicznej w Giebułtowie na terenie NATURA 2000

Możliwość komentowania Stop! elektrowni fotowoltaicznej w Giebułtowie na terenie NATURA 2000 została wyłączona
0

Zwracam się z gorącą prośbą o podpisanie petycji pt. „Stop! elektrowni fotowoltaicznej w Giebułtowie na terenie NATURA 2000.” Są to tereny Pogórza Izerskiego, woj. dolnośląskie.
Paradoksem jest, że protest dotyczy produkcji tzw. czystej, ekologicznej energii. Trzeba jednak zdać sobie sprawę, że wytwarzanie prądu z energii słonecznej ma także wady. Należą do nich m.in.: wytwarzanie ciepła, wibracji, szumu, promieniowania, powstanie zagrożenia pożarowego i porażenia prądem, dewastacja gruntu i krajobrazu, konieczność okresowej wymiany zużytych paneli i ich utylizacji.Ta konkretna farma fotowoltaiczna ma być bardzo duża. Ma powstać na gruntach rolnych o łącznej powierzchni 122,3 ha, w tym na 85 ha znajdujących się bezpośrednio w obszarze NATURA 2000. Ma stanąć obok zabytkowego zespołu pałacowego w Giebułtowie. Ma powstać na wzgórzu nad zabudowaniami wsi Giebułtów. Ma górować nad Kotliną Mirską.Obszar NATURA 2000 w Giebułtowie i okolicy obejmuje siedliska łąk kwietnych (PLH020102 – zał.), a więc także owady zapylające. Wśród tych owadów jest motyl o nazwie Przeplatka aurinia (kod 1065), gatunek prawnie chroniony, wpisany do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt.Na terenie gminy Mirsk znajduje się poza tym: Rezerwat Przyrody Torfowiska Doliny Izery (PL.ZIPOP.1393.RP.755), użytek ekologiczny Stawy Młyńsko (zał), dwa zespoły przyrodniczo – krajoznawcze (bazaltowa Góra Słupiec – PL.ZIPOP.1393.ZPK.13; Tłoczyna – PL.ZIPOP.1393.ZPK.17), także cenne zabytki, pomniki przyrody, gospodarstwa agroturystyczne, szlaki turystyczne piesze, rowerowe, konne, kajakowe i pontonowe, szlaki dydaktyczne, przepiękne krajobrazy.
Zgodnie z rozporządzeniem RM z 10.09.2019 roku do przedsięwzięć, które mogą znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019, poz 1839) należą: „zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi (…) o pow. zabudowy nie mniejszej niż: a) 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody (…) lub w otulinach form ochrony przyrody,b) 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit a.”Proszę zatem ocenić, czy ma sens duża farma fotowoltaiczna, o pow. 122,3 ha, górująca nad wsią, w której rozwija się agroturystyka; elektrownia granicząca z zabytkowym parkiem i pałacem; tysiące paneli ustawionych wśród kwietnych łąk NATURA 2000, zasiedlonych przez często bardzo rzadkie gatunki owadów, przez ptaki i nietoperze. Czy warto zniszczyć krajobraz i ekosystem tych okolic?Poza tym klimat Pogórza Izerskiego nie sprzyja fotowoltaice. Klimat ten charakteryzuje się małą liczbą dni słonecznych w ciągu roku, a więc energii słonecznej jest tu stosunkowo mało. Natomiast gmina Mirsk ma dobre warunki do pozyskiwania prądu z energii bystrych potoków i rzek. Nie ma w tych okolicach przemysłu i dużych miast, które generują zapotrzebowanie na dużą ilość prądu. To jest gmina rolniczo – turystyczna.
Przesyłam link do wymienionej petycji.

Załaduj więcej... OCHRONA PRZYRODY

Zobacz również

Elektrownia atomowa w Choczewie zagraża bezpieczeństwu energetycznemu Polski

Rząd PiS lokalizując elektrownię jądrową (EJ) w gminie Choczewo na wybrzeżu Bałtyku nie zw…