Home Aktualności Cała prawda o odpadach

Cała prawda o odpadach

0
0

Cykl szkoleń dla nauczycieli, lekcje modelowe dla studentów i uczniów. W ramach tych działań powstał pakiet edukacyjny składający się z pięciu zeszytów (Makulatura , Plastik , Szkło , Metale , „Baterie” ) zawierający konspekty lekcji do bezpośredniego wykorzystania przez nauczycieli. W ramach projektu „Cała prawda o odpadach” przeprowadziliśmy w roku 2006 dwa szkolenia dla nauczycieli oraz trzy zajęcia modelowe w województwie dolnośląskim.

Szkolenia odbyły się 18 i 20 grudnia 2006r. w Hotelu Tumskim we Wrocławiu.

Lekcje modelowe prowadzone były w Zespole Szkół DZDZ (30 XI 2006 r.), Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 10 (29 XI 2006 r.) oraz na Uniwersytecie Wrocławskim (15 XII 2006 r.).

W roku 2007 cykl szkoleń objął nauczycieli z trzech województw:

  • – lubuskiego,

  • – wielkopolskiego,

  • – opolskiego.

W województwie lubuskim szkolenia odbyły się 27 III 2007r. i 28 III 2007r. w Hotelu Orbis w Zielonej Górze.

W województwie wielkopolskim szkolenia zostały przeprowadzone 16 IV 2007r. i 17 IV 2007r. w Hotelu Rzymskim w Poznaniu.

W województwie opolskim szkolenia odbyły się 24 IV 2007r. i 25 IV 2007r. w Hotelu Piast w Opolu.

Czarna lista gmin, które nie posiadają regulaminów utrzymania czystości i porządku dostosowanych do bieżących przepisów opracowana przez FWIE

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią na tej stronie umieściliśmy listę gmin, które, pomimo upływu 1,5 roku od daty ustawowego terminu, nadal nie posiadają regulaminów utrzymania czystości i porządku dostosowanych do bieżących przepisów. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 12 września 2005 r.) zobowiązała rady gmin do uchwalenia regulaminów czystości i porządku na terenie gminy w terminie trzech miesięcy od jej wejścia w życie. Na liście umieściliśmy na razie 442 gminy z 11 województw (ok. 25% gmin w tych województwach). W chwili obecnej opracowujemy listy z województw śląskiego, zachodniopomorskiego i małopolskiego (powinny się pojawić w ciągu najbliższych 10 dni), a czekamy na dane z woj. warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. Gminy, które nie posiadają uchwalonych regulaminów zachęcamy do korzystania z wzorcowego tekstu, który znajduje się na stronie Krajowej Izby Gospodarki Odpadami pod tym adresem . Anna Świątek, koordynatorka projektu Piotr Rymarowicz, dyrektor FWIE

Sprawozdanie za rok 2006

Głównym celem projektu „Cała prawda o odpadach” jest podniesienie świadomości społeczności szkolnej w zakresie gospodarki odpadami. Cel ten osiągany jest poprzez działania skierowane bezpośrednio do uczniów, a także do nauczycieli biologii, przyrody, wiedzy o środowisku, geografii, chemii, fizyki, historii z województwa dolnośląskiego. .
W roku 2006 r. wydaliśmy pakiet edukacyjny dla nauczycieli „Cała prawda o odpadach” w nakładzie 4000 egzemplarzy. Pakiet składa się z pięciu zeszytów tematycznych poświęconych kolejno: papierowi, szkle, metalom, tworzywom sztucznym i odpadom niebezpiecznym. Każdy zeszyt to zbiór kilku konspektów umożliwiających bezpośrednie przeprowadzenie lekcji. Treści konspektów zostały tak dobrane, aby nauczyciele różnych poziomów mogli na ich podstawie realizować zajęcia, co wykazaliśmy realizując zajęcia modelowe w Zespole Szkół DZDZ, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 10 oraz na Uniwersytecie Wrocławskim. Pakiet edukacyjny został sprawdzony zarówno merytorycznie, jak i metodologicznie przez profesjonalistów. Pakiety dostarczane były nauczycielom podczas szkoleń, modelowych lekcji, a także za pośrednictwem poczty, można je będzie także w wersji elektronicznej pobrać z naszej strony.
W ramach projektu „Cała prawda o odpadach” Stowarzyszenie Ekologiczne „Eko-Unia” przeprowadziło dwa szkolenia dla nauczycieli oraz trzy cykle zajęć modelowych w województwie dolnośląskim.Szkolenia „Cała prawda o odpadach” cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony nauczycieli. Nie bez znaczenia był fakt uzyskania pozytywnej opinii Dolnośląskiego Kuratora Oświaty o całym projekcie. Do szkoleń zgłosiło się około 100 nauczycieli, zostało zakwalifikowanych 63 pedagogów, ostatecznie zaś ukończyło je 50 osób. Szkolenia odbyły się 18 i 20 XII 2006 r. w Hotelu Tulskim we Wrocławiu. Ponieważ szkolenia odbyły się w drugiej połowie grudnia 2006r. nie spłynęły do nas jeszcze ankiety ewaluacyjne, jednak pierwsze sygnały pozwalają szacować, iż efekt wyedukowania 2 000 uczniów w województwie dolnośląskim zostanie osiągnięty, a nawet zwielokrotniony. Modelowe zajęcia lekcyjne odbyły się 29 XI 2006 r., 30 XI 2006 r. oraz 15 XII 2006 r. Zajęcia przeprowadzone były w Zespole Szkół DZDZ, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 10 oraz na Uniwersytecie Wrocławskim. Łącznie uczestniczyło w nich 11 nauczycieli oraz 86 uczniów. Dokumentacja zdjęciowa. Nagłośnienie problemów gospodarki odpadami i promocja projektu nastąpiło m. in. poprzez artykuł w Kropli (magazynie ekologicznym). Informacja o projekcie znalazła się również w serwisie dobrych praktyk (www.edukacja.ekoprojekty.pl). Informacje o naborze do szkoleń oraz opis działań realizowanych w ramach projektu znalazły się również na stronie www Centrum Edukacji Nauczycielskiej we Wrocławiu oraz stronie Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. Liczbę świadomych ekologicznie uczniów na Dolnym Śląsku (2 000) należy powiększyć o tych biorących udział w lekcjach modelowych (86) oraz internautów (1 000 osób).

]]>

Załaduj więcej... Aktualności

Zobacz również

Usunęli ponad 165 ton śmieci! Trzecia edycja Akcji Czysta Odra zakończona rekordowym wynikiem

Ponad 21 tys. wolontariuszek i wolontariuszy z Polski, Czech i Niemiec na przełomie maja i…