Home Aktualności Opowieść o koncesji… w Grabowcu

Opowieść o koncesji… w Grabowcu

0
0
grabowiec

grabowiecHistoria poszukiwania gazu z łupków wokół jednej koncesji na Lubelszczyźnie (z załączeniem dokumentów prawnych)
Miejsce: Obszar Grabowiec (lubelskie)

Historia poszukiwania gazu z łupków wokół jednej koncesji na Lubelszczyźnie (z załączeniem dokumentów prawnych)
Miejsce: Obszar Grabowiec (lubelskie){gallery}Galerie/grabowiec_krajobrazy,width=170,height=123,limit=1,limit_quantity=4{/gallery}1) Koncesja była przydzielona ponad 5 lat temu przez Ministra Środowiska a w jego imieniu przez Henryka Jacka Jezierskiego, głównego geologa kraju, firmie Lublin Energy Resources Sp z o.o. na obszar miasta Krasnystaw oraz gmin Białopole, Leśniowice, Wojsławice, Żmudź, Hrubieszów, Trzeszczany, Uchanie, Werbkowice, Izbica, Krasnystaw, Krasiczyn, Siennica Różana, Grabowiec, Miączyn, Sitno, Stary Zamość i Zamość w dn. 6.12.2007 r.
Zobacz dokument …>>

2) Koncesja ta została zmieniona przez Ministra na firmę Chevron Polska Energy Resources Sp z o.o w dn. 12. maja 2011.
Zobacz dokument…>>
W obu powyższych dokumentach jest zapis zgodny z ówczesnym prawem choć mało zgodny z potencjalnym i rzeczywistym wpływem tej technologii na środowisko, iż „planowana działalność nie stanowi przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagany”.

3) Kolejna zmiana koncesji z dn. 16. marca 2012 r. , podpisana przez Piotra Grzegorza Woźniaka, Głównego Geologa Kraju, wiceministra środowiska zezwala na wiercenie do 5000 m jednego otworu, ale mówi też o możliwości wykonania dwóch podobnie głębokich dodatkowych otworów opcjonalnie. W koncesji zgodnie z nowym rozporządzeniem RM, zawarty jest zapis, że „planowana działalność… stanowi przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego obowiązek sporządzenie raportu oddziaływanie na środowisko (OOŚ) może być wymagany”
Zobacz dokument …>>

4) Może, ale nie musi. Jak się okazało Wójt Skierbieszowa, gminy na terenie której leży największą część planowanej inwestycji, w imieniu innych wydał firmie Chevron Polska decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach i zgodę na realizację przedsięwzięcia już 2 lutego 2012r. bez sporządzania raportu OOŚ.
Więcej dokument…>>
A) Pomogła mu w tym wydatnie zaskakująca opinia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska – RDOŚ w Lublinie o braku konieczności sporządzania OOŚ
Czytaj dokument >>

5) Od decyzji wójta i pośrednio RDOŚ w Lublinie odwołało się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (SKO) w Zamościu indywidualnie 27 rolników z gm. Grabowiec zarzucając min. naruszenie zasady pogłębiania zaufania obywateli do organów państwa:
– przez chaotyczny, skrótowy i nastawiony wyłącznie na potrzeby inwestora sposób przeprowadzenia postępowanie z pominięciem interesów mieszkańców
– przez brak przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko na obszary Natura 2000
Jedno z odwołań …>>

6) W międzyczasie 13.03.2012r miała miejsce próba rozpoczęcia przygotowań do wiercenia na wydzierżawionym gruncie kolo miejscowości Żurawlew.
A) Reportaż zdjęciowy mieszkańca gminy Andrzeja Bąka…{gallery}Galerie/grabowiec,width=170,height=123,limit=1,limit_quantity=9{/gallery}

B) Mieszkańcy z pomocą Stowarzyszenia z Łodzi złożyli skargę do prokuratury… wraz z notatką…
Prokuratura Generalna za pośrednictwem prokuratur okręgowych przekazała sprawę do rozpatrzenia do Prokuratury Rejonowej w Hrubieszowie (pisma o nr PG II Ko 2 544/12 z dnia 27 marca 2012 r. , III Ko 209/12 z dn. 16 kwietnia 2012 r., Ko 306/12 z dnia 25 kwietnia 2012 r. , I Ko 328/12 z dn. 30 kwietnia 2012 r.)

7) Do postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgłosiło się 2 kwietnia 2012 r. Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA wskazując na to, że planowane przedsięwzięcie może mieć daleko idący wpływ na środowisko naturalne w szczególności na:
-zagrożenia dotyczące tak istotnej i diametralnej dla społeczności lokalnej kwestii jaką jest jakość wody pitnej oraz czystości gleb a także zanieczyszczeniem powietrza i hałasem
– zagrożenie obszarów Natura 2000. Wiertnia Grabowiec 7 zlokalizowana będzie 120 m na południe od Obszaru Natura 2000 „Dolina Wolicy” PLH 060058.
– istnienie zagrożenia, które stanowią wymienione w decyzji substancje, które inwestor chce monitorować w glebie i wodzie takie jak metale ciężkie, cyjanki, benzen, toluen, ksylen, fenole, oleje mineralne, metan, węglowodory aromatyczne wielocykliczne, pestycydy chloroorganiczne.
Więcej: Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu >>
A) SKO w Zamościu uwzględniło zgłoszenie EKO-UNII i pismem z dnia 24 kwietnia 2012 r. dopuściło stowarzyszenie do postępowania administracyjnego na prawach strony. Wiecej…

8) Na podstawie zgromadzonej wiedzy mieszkańcy sformułowali na konferencję w Zamościu z jednym z posłów z PE zbiór pytań…>>.

9) RDOŚ w Lublinie wezwał Chevron do udzielenie niezwłocznie informacji o szkodzie w środowisku w związku z wkroczeniem maszyn na początku marca poza terminem decyzji Wójta Skierbieszowa. Czytaj dokument >>

10) A. Sukces obywateli. 29 maja 2012 r. SKO w Zamościu  uznało jedną z osób za stronę  oraz uznało jej skargę unieważniając decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach Wójta Skierbieszowa i przekazując sprawe do ponownego rozpatrzenia.  Czytaj >>

B. Jednocześnie w tym dniu SKO w Zamościu umorzyło postępownie odwoławcze skarżących się indywidualnie 27 osób, mieszkańców okolic odwiertu nie uznając ich za strony. Czytaj >>

Komentarz:
SKO potwierdziło tym samym interpretacje przepisów, że stroną jest tylko ten, któ rego nieruchomość graniczy z działką przedsiębiorstwa wiertniczego przewidzianej dla budowy wiertni i wiercenia (zwykle działka ta mierzy 1-2 ha). SKO nie dostrzegło, że metoda wydobycia łupków polega też na podziemnych, poziomych odwiertach i eksploatacji, która  może siegać do 1,5 km w każdą stronę od otworu pionowego. Daje to obszar koła o powierzchni ponad 70 000 ha, na której zapewne większość odwołujących się znajdowała.

11.) Wniosek do Ministra Środowiska o wznowienie z urzędu postępowania w  przedmiocie zmiany koncesji,  o jej uchylenie i wydanie nowego  rozstrzygnięcia koncesyjnego.

Czytaj >>

 

 

 

]]>

Załaduj więcej... Aktualności

Zobacz również

Przez smog umiera rocznie nawet 50 tys. ludzi. Zieloni zawalczą o czyste powietrze w Europarlamencie

Poprawa jakości powietrza jako główny postulat Wrocławskich Zielonych w ramach kampanii wy…