Home Aktualności List otwarty – szkalujące wypowiedzi ks. prof. Guza wykładowcy KUL

List otwarty – szkalujące wypowiedzi ks. prof. Guza wykładowcy KUL

Możliwość komentowania List otwarty – szkalujące wypowiedzi ks. prof. Guza wykładowcy KUL została wyłączona
0

Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego                                               Maj/czerwiec 2017 r.
Jego Magnificencja
ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński
List otwarty w sprawie szkalującej wypowiedzi ks. prof. Tadeusza Guza
Wasza Magnificencjo,
podczas konferencji „Jeszcze Polska nie zginęła – wieś” zorganizowanej 13. maja br. w Toruniu przez Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej o. Tadeusza Rydzyka, na hali sportowej, wobec wielu tysięcy zgromadzonych leśników i myśliwych, ksiądz prof. Tadeusz Guz z KUL sformułował i uzasadniał tezę, że „ekolodzy są gorsi niż naziści”. Ksiądz, profesor i kierownik Katedry Kształtowania Przestrzeni na uczelni Księdza Rektora posłużył się też innymi sformułowaniami wobec ekologów i zielonych, uznając ich za niebezpiecznych „marksistów”, „komunistów”, „ateistów” i „nazistów”. Cytujemy po odsłuchaniu i obejrzeniu transmisji w TV Trwam:
„Ci ideolodzy, którzy tworzą tę ideologię «zielonych», doskonale wiedzą, że stawką jest być albo nie być” oraz „Oni opowiedzieli się za totalnym nie być. Nawet III Rzesza Niemiecka, która jeszcze za coś pozytywnego uznała rasę, była dla nich zbyt mało radykalna”.
Ks. prof. Guz zarzucił ekologom nawet, że stanowisko przez nich reprezentowane jest dużo bardziej diaboliczne. Nie chodzi w nim bowiem tylko o „animalizację człowieka”, czyli zrównanie go do poziomu zwierząt, ale o coś jeszcze straszniejszego – o doprowadzenie do całkowitej zagłady ludzkości.
Wystąpienie ks. prof. Tadeusza Guza transmitowane i zamieszczone w Internecie
(https://www.youtube.com/watch?v=WI-xsidT_dY) zostało obejrzane i wysłuchane przez dziesiątki tysięcy ludzi. Wzbudziło ono i wzbudza w naszym – i nie tylko naszym środowisku ekologów i zielonych – oburzenie i głębokie zaniepokojenie (w szczególności wypowiedzi od min. 18:45 do końca). Ekolodzy i zieloni jako ludzie deklarują różne wyznania, a stosunek do przyrody, ekosystemów oraz ich badanie nie mają przecież bezpośredniego przełożenia na światopogląd i wiarę. Znamy ekologów i zielonych katolików, protestantów, buddystów i ateistów. Zawsze jednak wykazują oni troskę o przyszłe pokolenia i ludzkość w ogóle, większą niewątpliwie niż o doraźne zyski materialne, gdyż różnorodna gatunkowo przyroda, czyste środowisko i sprzyjający życiu na Ziemi klimat stanowią gwarancję przetrwania ludzkości i zdrowia ludzi.
Niżej podpisani nie rozumieją fałszywych, ostrych i niesprawiedliwych sformułowań ks. prof. Guza, gdyż:
1. Dostrzegamy rażącą sprzeczność z naukami papieży na temat ekologii, przyrody, roli obrońców natury i Ziemi – od Jana Pawła II po obecnego Papieża Franciszka. Ks. prof. Guz stawia się ponad i poza nauczaniem najważniejszych hierarchów Kościoła Katolickiego, w tym samego Papieża Franciszka, oraz ponad i poza nauką bliskich nam wykładowców biologii i ekologii polskich uniwersytetów oraz Polskiej Akademii Nauk.
2. Dostrzegamy negatywny wpływ powyższych wypowiedzi ks. prof. Guza na tysiące leśników i myśliwych, którzy osobiście wysłuchali tych tez. Leśnicy i myśliwi powinni być – i często z natury swojej pracy są – ekologami, piastującymi pieczę nad złożonymi ekosystemami leśnymi, bez których trudno wyobrazić sobie życie człowieka. Niepokoi nas, że przekaz ks. prof. Guza może wypaczyć stosunki z ekologami i wszystkimi osobami, dla których ochrona przyrody to zarówno praca jak i powołanie.
3. W Kościele Katokickim, tak jak i w Prawosławnym czy w Kościołach protestanckich, jeżeli pozostaniemy w świecie chrześcijaństwa, również są ekolodzy i zieloni, nawet wśród duchownych. Niektórzy są znani i zasłużeni dla ruchu ekologicznego – oni też najwyraźniej dostali etykietkę „zielonych nazistów”. Słowa i poglądy, które cytujemy za TV Trwam – „Ta ideologia – i mówię to z całkowitą odpowiedzialnością – jest odmianą zielonego nazizmu” (…) „z tą jedną różnicą względem III
Rzeszy Niemieckiej, że nawet jedna rasa ludzka – czyli germańska – już nie ma prawa do dalszego istnienia” – nie powinny być wyrażane, szczególnie przez duszpasterza. Mowa nienawiści, którą z pewnością jest porównywanie ekologów do nazistów i określanie ich zaangażowania jako “śmiertelnie niebezpiecznej dla Polski i całego świata ideologii spod znaku zielonej wyspy”, nie może być publicznie akceptowana.
Ks. prof. Guz zaprezentował poglądy zamknięte, szowinistyczne, pseudo-naukowe, sprzeczne z istotą chrześcijaństwa. Wygłosił swoje wystąpienie w języku totalitarnym – krucjaty, nienawiści. Jego słowa są zaprzeczeniem tradycji tolerancji, ekumenizmu, otwarcia na świeckich, inne postawy i religie jak również nauki oraz tradycji, w którą wpisują się kolejni posoborowi papieże Kościoła Katolickiego w swoich wystąpieniach i encyklikach.
Wyrażamy wobec Jego Magnificencji zdziwienie, że osoba prezentująca takie poglądy może uczyć studentów, być kierownikiem katedry w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Jako pracownik KUL niewątpliwie przekazuje swe poglądy swym studentom. KUL ma szczególną odpowiedzialność jako uczelnia katolicka. Mamy wrażenie, że ks. prof. Guz zapomniał o istocie chrześcijańskiej nauki „miłuj bliźniego jak siebie samego”. Uważamy, że wystąpienie w Toruniu trwale zdyskredytowało jego osobę jako filozofa. Domagamy się odsunięcia ks. prof. Guza od dydaktyki poprzez skierowanie wniosku do Komisji Dyscyplinarnej KUL oraz wyciągnięcia innych konsekwencji, które Ksiądz Rektor uzna za
stosowne.
Wszyscy jesteśmy ekologami i zielonymi, bo nie możemy żyć fizycznie bez świata Natury i bez duchowości, którą wielu z nas odkrywa w świecie przyrody, roślin i zwierząt. Doskonale opisał to Papież Franciszek w encyklice “Laudato Si”. Życzylibyśmy sobie, aby Katolicki Uniwersytet Lubelski nauczał w jej duchu a nie w duchu fałszu o „zielonych
nazistach”.
Podpisali:
Organizacje:
1. Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA, Radosław Gawlik, Hanna Schudy
2. Fundacja Strefa Zieleni, Ewa Sufin-Jacquemart
3. Fundacja Nasza Ziemia, Mira Stanisławska-Meysztowicz, Sławomir Brzózek
4. Fundacja Zielone Światło/Zielone Wiadomości, Beata Nowak
5. Partia Zieloni, Małgorzata Tracz, Marek Kossakowski
6. Stowarzyszenie „Ostra Zieleń”, Patryk Wydurski, Joanna Górska
7. Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy, Artur Furdyna
8. Klub Gaja, Jacek Bożek
9. Stowarzyszenie Ab Ovo, Józef Jeleński
10. Klub Przyrodników, Robert Stańko
11. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Dorota Ochocińska, Jarosław Krogulec
12. Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, Radosław Ślusarczyk, Diana Maciąga
13. Fundacja Dzika Polska, Dawid Kaźmierczak
14. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Adam Zbyryt
15. Fundacja alter eko, Daniela Grzesińska, Kamila Musiatowicz
16. Polski Klub Ekologiczny, Maria Staniszewska
17. Fundacja Telewizji Teletop Sudety „PRO HARMONIA”, Wojciech Seńków
18. Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC, Sir Julian Rose
19. HEAL Polska, Weronika Piestrzyńska
20. Fundacja Wspierania Rozwoju Kultury i Społeczeństwa Obywatelskiego QLT, Lena
Huppert
21. Towarzystwo na rzecz Ziemi, Piotr Rymarowicz
22. Fundacja GAP Polska – Plan Globalnego Działania na rzecz Ziemi, Zdzisław Nitak
23. Fundacja na Rzecz Prawnej Ochrony Zwierząt i Kontroli Obywatelskiej „LEX
NOVA”, Anna Gdula
24. Sadyba – Stow arzyszenie na Rzecz Ochrony Krajobrazu Kulturowego Mazur , Danuta i
Krzysztof Worobiec
25. Ptaki Polskie, Jacek Karczewski, Piotr Kamont
26. Polski Klub Ekologiczny Okręg Wschodnio-Pomorski, członkowie Zarządu: Tomasz
Rozwadowski, Joanna Michalska, Maria Weber, Jerzy Wojtkowiak
27. Polska Zielona Sieć, Joanna Furmaga
28. Fundacja na Rzecz ochrony praw Zwierząt MONDO CANE, Katarzyna Śliwa-Łobacz
29. Stowarzyszenie NIE kopalni odkrywkowej, Anna Dziadek
30. Koalicja Niech Żyją!, Arek Glaas
31. Stowarzyszenie TRATWA, Robert Drogoś
32. Stowarzyszenie Zielony Żurawlów, Barbara Siegieńczuk
33. Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia, dr Mirosław Stepaniuk
34. Instytut nrz Ekorozwoju, Wojciech Szumlewicz, Andrzej Kassenberg
35. Fundacja Noga w Łapę, Renata Markowska
36. Stowarzyszenie Ekologiczno – Kulturalne „Wspólna Ziemia”, Radosław Sawicki
37. Towarzystwo Badań i Ochrony Przyrody, prezes Joanna Przybylska
38. Fundacja Planeta, Zofia Pasternak-Wietrzna
39. Stowarzyszenie Ekologiczne ” Eko-Przyjezierze”, Józef Drzazgowski
40. Stowarzyszenia „EKOSKOP”, Katarzyna Ruszała
41. Społeczny Instytut Ekologiczny, Tomasz Włoszczowski
42. Towarzystwo Przyrodnicze ALAUDA, Przemysław Doboszewski
43. Stowarzyszenie Młodych Naukowców, dr Mateusz Gortat
44. Fundacja Rolniczej Różnorodności Biologicznej AgriNatura, Sonia Priwieziencew
45. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Edyta Kapowicz – p.o. Dyrektor Sekretariatu
PTOP
46. Towarzystwo dla Natury i Człowieka, Krzysztof Gorczyca
47. Inicjatywa na rzecz zwierząt Basta, Klaudia Andrzejczak
48. Stowarzyszenie Niesiołowice-Węsiory Kamienne Kręgi, Hieronim Więcek
Naukowcy i eksperci naukowi:
1. Dr Krzysztof Herman, SGGW
2. Dr Wiktor Kotowski, Centrum Ochrony Mokradeł
3. Dr Michał Wilczyński, były wiceminister środowiska, niezależny ekspert
4. Prof. dr. hab. Piotr Skubała, Uniwersytet Śląski, Wydział Biologii i Ochrony
Środowiska, Katedra Ekologii
5. Prof. dr hab. Małgorzata Latałowa, Katedra Ekologii Roślin, Uniwersytet Gdański
6. Dr Marcin Churski, Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk
7. Dr hab. Marcin Zych, Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego
8. Dr Karolina Archacka, Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
9. Dr Anna Kujawa, Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu
10. Dr hab., prof. nadzw. Krzysztof Kujawa, Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego
PAN
11. Dr Michał Skóra, Wydział Oceanografii i Geografii, Uniwersytet Gdański
12. Dr Marta Kras, Katedra Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody UG, Nauka dla
Przyrody
13. Dr Ludomir Duda, Członek Rady Zarządzającej Stowarzyszenia “Kogeneracja”
14. Dr hab. Rafał Kowalczyk, dyrektor Instytutu Biologii Ssaków PAN w Białowieży
15. Dr Sylwester Kraśnicki, hydrogeolog
16. Dr hab. Anna Orczewska, Katedra Ekologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska,
Uniwersytet Śląski w Katowicach
17. Dr Jacek J. Nowak, emerytowany profesor Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego w
Warszawie
18. Dr Bernadetta Zawilińska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
19. Dr hab. Adam Stebel, Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej i Zielarstwa, Śląski
Uniwersytet Medyczny w Katowicach
20. Dr hab Edyta Brzóska-Wójtowicz, Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
21. Dr Antoni Stefan Mikoszewski, Zakład Ekologii Uniwersytetu Warszawskiego
22. Dr hab. Katarzyna Winiarska, Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
23. Dr Julita Korczyńska, etolog, Instytut Biologii Doświadczalnej PAN im. M.
Nenckiego
24. Dr Tomasz Krupnik, Zakład Molekularnej Fizjologii Roślin, Wydział Biologii
Uniwersytetu Warszawskiego
25. Dr hab Paweł Koperski, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski
26. Dr Anna Szczuka, etolog, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
27. Dr Joanna Święta-Musznicka, Pracownia Paleoekologii i Archeobotaniki, Katedra
Ekologii Roślin, Uniwersytet Gdański
28. Dr Anna Pędziszewska , Pracownia Paleoekologii i Archeobotaniki, Katedra Ekologii
Roślin, Uniwersytet Gdański
29. Dr hab. Marcin Brzeziński, Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
30. Dr hab. Przemysław Chylarecki, Muzeum i Instytut Zoologii PAN
31. Dr hab. Krzysztof Schmidt, z-ca dyr. ds naukowych, Instytut Biologii Ssaków PAN
32. Prof. dr hab. Beata Gabryś, Katedra Botaniki i Ekologii, Wydział Nauk
Biologicznych, Uniwersytet Zielonogórski
33. Prof. dr hab. Grzegorz Andrzej Kaczanowski, em. prof. Wydziału Biologii
Uniwersytetu Warszawskiego
34. Prof. dr hab. Nadzieja Drela, Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
35. Dr Andrzej Kołodziejczyk, Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
36. Mgr Katarzyna Czajkowska, Zakład Embriologii, Wydział Biologii Uniwersytetu
Warszawskiego
37. Dr hab. Bogdan Jaroszewicz, Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
38. Prof. dr hab. Beata Gabryś, Katedra Zoologii, Wydział Nauk Biologicznych,
Uniwersytet Zielonogórski
39. Dr Zbigniew Bochniarz, Akademia Leona Koźmińskiego, Evans School of Public
Policy and Governance University of Washington, Seattle, Harvard Business School,
Board of Trustees of the World Academy of Art and Science (WAAS)
40. Dr Marcelina Zimny, Katedra Ekologii Roślin, Uniwersytet Gdański
41. Dr Halina Galera, Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
42. Prof. dr hab. Joanna Pijanowska, Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
43. Dr hab. Grażyna Madej, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski
44. Mgr Iwona Ruczyńska, Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk
45. Małgorzata Witeska, Profesor nauk biologicznych, Uniwersytet
Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
46. Prof. dr hab. Ewa Symonides, Uniwersytet Warszawski, emeryt
47. Dr Paulina Szafrańska, Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk
48. Dr Joanna Jędrzejewska-Szmek, Krasnow Institute for Advanced Studies, George
Mason Univ. w Fairfax, Virginia
49. Dr Zbigniew Jędrzejewski-Szmek, Krasnow Institute for Advanced Studies, George
Mason Univ. w Fairfax, Virginia
50. Dr hab. Jarosława Czochańskiego, Profesor Uniwersytetu Gdańskiego
51. Dr Małgorzata Ruszkiewicz-Michalska, Pracownia Algologii i Mykologii
Uniwersytetu Łódzkiego
52. Dr hab. D.P.J. Kuijper, profesor nadzwyczajny, Instytut Biologii Ssaków Polskiej
Akademii Nauk
53. Dr Paweł Pawlikowski, Centrum Ochrony Mokradeł
54. Dr hab. Wiesław Walankiewicz, prof. ndzw., Katedra Zoologii, Uniwersytet
przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
55. Patryk Czortek – Białowieska Stacja Geobotaniczna, Wydział Biologii, Uniwersytet
Warszawski
56. Dr Łukasz Kozub, Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska Wydział Biologii
UW, Centrum Ochrony Mokradeł
57. Prof. dr hab. Ludwik Tomiałojć, emeryt, b. przewodniczący Komitetu Ochrony
Przyrody PAN i członek Komitetu Ekologii PAN, wykładowca podstaw rozwoju
zrównoważonego na Uniw. Wrocławskim
58. Dr hab. Dorota Czeszczewik, prof. ndzw. – Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny
w Siedlcach
59. Dr hab. Urszula Zielenkiewicz, Instytut Biochemii i Biofizyki, Polska Akademia Nauk
60. Dr Ewa Jabłońska, Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska Wydział Biologii
UW, Centrum Ochrony Mokradeł
61. Dr Danuta Jędraszko-Dąbrowska – emerytowany wykładowca Wydziału Biologii
Uniwersytetu Warszawskiego
62. Dr Beata Czyż, Uniwersytet Wrocławski
63. Dr hab. Ireneusz Ruczyński, Instytut Biologii Ssaków PAN
64. Dr hab. Adam Rostański, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski
65. Dr hab Agnieszka Dzikowska, Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
66. Dr hab. Jacek Schindler, Instytut Kulturoznawstwa, Uniwersytet Wrocławski
67. Sebastian Piskorski, Sekcja Mykologiczno-Algologiczna Studenckiego Koła
Naukowego Biologów Uniwersytetu Łódzkiego
68. Dr Anna Kijowska – Uniwersytet Przyrodniczy Poznań
69. Dr Andrzej Mikulski, biolog, Uniwersytet Warszawski
70. Dr hab. Stanisław Kędzia, Zakład Badań Geośrodowiska, Polska Akademia Nauk
71. Dr Michał Wilczyński, były wiceminister środowiska, niezależny ekspert
72. Dr inż. Lech Buchholz – Polskie Towarzystwo Entomologiczne
73. Prof. dr hab. Tomasz Osiejuk – biolog, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Poznań
74. Dr Zofia Prokop, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Jagielloński
75. Prof. dr hab. Jan Marcin Węsławski, szef zakładu Ekologii w Instytucie Oceanologii
PAN w Sopocie
76. Dr Rafał Ruta, Wydział Nauk Biologicznych, Katedra Bioróżnorodności i Taksonomii
Ewolucyjnej , Uniwersytet Wrocławski
77. Prof. dr hab. Hanna Kmita, Instytut Biologii Molekularnej i Biotechnologii, Wydział
Biologii Uniwersytetu im. Adam Mickiewicza
78. Dr Piotr Dąbrowski, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
79. Katarzyna Kociniewska – doktorantka ochrony i kształtowania środowiska,
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
80. Dr hab. Paulina Kramarz, Instytut Nauk o Środowisku, Uniwersytet Jagielloński
81. Dr hab. Andrzej Bobiec, prof. UR, Katedra Agroekologii, Wydział
Biologiczno-Rolniczy,Uniwersytet Rzeszowski
82. Mgr Maciej Bonk, Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych, Uniwersytet
Jagielloński (doktorant), Małe rzeki – blog przyrodniczy
83. Dr Piotr Bałazy, Instytut Oceanologii PAN
84. Dr Marta Labocha-Derkowska, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet
Jagielloński
85. Prof. dr hab. Tomasz Linkowski – Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut
Badawczy Gdynia
86. Dr hab. Barbara Urban-Malinga – Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut
Badawczy
87. Prof. dr hab. inż. Andrzej Filipkowski, emerytowany profesor zwyczajny Politechniki
Warszawskiej, elektronik
88. Dr Joanna Bagniewska, School of Biological Sciences, University of Reading
Aktywiści, intelektualiści, eksperci organizacji oraz inne osoby:
1. Dr Marcin Stoczkiewicz, prawnik, działacz na rzecz ochrony środowiska
2. Marcin Popkiewicz, ziemianarozdrozu.pl
3. Dr hab. Jan Sowa, Wolny Uniwersytet Warszawy
4. Jan Kucharzyk – Centrum Ochrony Mokradeł
5. Joanna Kasperska-Sadowska, aktorka z Warszawy
6. Jaś Kapela, Krytyka Polityczna
7. Dr Mirosław Stepaniuk, geograf, przewodniczący Stowarzyszenia Dziedzictwo
Podlasia
8. Irena Rogowska – przewodnicząca Koalicji Rozwój TAK – Odkrywki NIE
9. mgr inż Jadwiga Kopeć, członek Polskiego Klubu Ekologicznego od początku jego
powstania
10. Jadwiga Auguścik, em. pracownik Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
11. Marcin Harembski, Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne 'Wspólna Ziemia’
12. Grzegorz Lorek, biolog, profesor oświaty, Nauczyciel Roku w Polsce „2002”
13. Paulina Koperska, KOD Warszawa, Grupa lokalna Bemowo-Wola
14. Marlena Lesiak, KOD Warszawa, Grupa lokalna Bemowo-Wola
15. Grażyna Domian, emerytka, członek Zachodniopomorskiego Towarzystwa
Przyrodniczego i Polskiego Towarzystwa Mykologicznego
16. Mirosław Wantoch-Rekowski, Polskie Towarzystwo Mykologiczne
17. Mgr inż. Marcin S. Wilga, Komisja Ochrony Przyrody PTTK, Gdańsk
18. Dr Agnieszka Wojtecka, Koło „Storczyk”, Polski Klub Ekologiczny, Okręg
Wschodnio-Pomorski
19. Tomasz Waśniewski, Fundacja „Rozwój Tak. Odkrywki Nie”
20. Mgr inż. Joanna Paczyńska, absolwentka wydziału Ogrodniczego Uniwersytetu
Rolniczego w Krakowie
21. Dr arch. Danuta Jędrzejewska-Szmek
22. Beata Łyszkowska, nauczycielka, amatorska badaczka grzybów
23. Wanda Majewska, rada osiedla Warszawa
24. Magdalena Galus, Centrum Ochrony Mokradeł
25. Dr Piotr Topiński, publicysta, emeryt
26. Paweł Nawrocki, Komitet Obrony Demokracji Warszawa
27. Ewa Nawrocka, Komitet Obrony Demokracji Warszawa
28. Jadwiga Orczewska, emerytowana nauczycielka
29. Eugeniusz Orczewski, lekarz medycyny
30. Alina Krycińska, bibliotekarz
31. Mikołaj Markiewicz, psycholog
32. Jarosław Kapsa, pracownik samorządowy
33. Paweł Cieślak, Komitet Obrony Demokracji Warszawa
34. Krzysztof Mikunda, kampania Niech Żyją!
35. Lucyna Hałupka, Stacja Ornitologiczna UWr, Wydział Nauk Biologicznych
36. Wanda Radowska, radna gminy Babiak
37. Dr inż. Sławomir Zieliński, nauki o przyrodzie
38. Daniel Chojnacki, wrocławski oficer rowerowy
39. Urszula Biereżnoj-Bazille, osoba prywatna
40. Krzysztof Teisseyre, Komitet Obrony Demokracji Warszawa
41. Krzysztof Kamieniecki, geograf, działacz ekologiczny
42. Jadwiga Łopata, laureatka ekologicznego Nobla, gospodarstwo edukacyjne
EKOCENTRUM ICPPC
43. Dorota Staszewska – lekarz, Koalicja Polska Wolna od GMO, Stowarzyszenie
Rolników i Konsumentów
44. Beata Boczkowska – bioterapeutka, Stowarzyszenie Rolników i Konsumentów
45. Anna Szmelcer, przewodnicząca Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO
46. Mikołaj Markiewicz, osoba prywatna
47. Grzegorz Majewski, osoba prywatna
48. Anna Dołgolewska, Komitet Obrony Demokracji Warszawa
49. Hanna Leśniewska, Zielnik Wydziału Biologii, Centrum Nauk
Biologiczno-Chemicznych UW
50. Teresa Tarnawska, osoba prywatna
51. Elwira Śliwińska, Komitet Obrony Demokracji Warszawa
52. Andrzej Rejman, kompozytor, Warszawa
53. Emilia Hofman-Kamińska, absolwentka Ochrony Środowiska KUL
54. Grzegorz Kasdepke, pisarz
55. Sonia Szymańska, Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA
56. Janusz Szymański, Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA
57. Lucyna Ołów, Towarzystwo Przyrodnicze ALAUDA
58. Katarzyna Czupryniak, Towarzystwo Przyrodnicze ALAUDA
59. Agnieszka Samsel, geolog z Warszawy
60. Marzena Milewska, osoba prywatna
61. Karolina Zarzecka, osoba prywatna
62. Dorota Zerbst, Komitet Obrony Demokracji Warszawa
63. Ewa Ligęza-Sieniarska, Społeczny Instytut Ekologiczny
64. Grażyna Komiażyk, aktywistka miejska
65. Tomasz Bianga, osoba prywatna
66. Eugeniusz Wiśniewski, Gospodarstwo ekologiczne „Zielona Dolina”
67. Mgr inż. Andrzej Kopeć, elektronik, emeryt
68. Prof. dr hab. Antoni K. Gajewski – emeryt
69. Mgr inż. Helena Woyciechowska
70. Mgr inż. Stanisław Woyciechowski
71. Dagmara Misztela, aktywistka miejska, Warszawa
72. Urszula Musyl, osoba prywatna
73. Rafał Bednarek, osoba prywatna
74. Dorota Szwarcman, dziennikarka „Polityki”
75. Kamila Jarmołowska, osoba prywatna
76. Agnieszka Lutostańska, Komitet Obrony Demokracji, Warszawa
77. Anna Nowak, osoba prywatna, Warszawa
78. Mgr Ewa Cisowska architekt wnętrz
79. Małgorzata Kołtowska, osoba prywatna
80. Aldona Dudkowska, osoba prywatna
81. Michalina Dudkowska, osoba prywatna
82. Marcin Wojtalik, działacz społeczny
83. Jolanta Rolewska, osoba prywatna
84. Justyna Pełka, Warszawa
85. Mariusz Pogorzała, Komitet Obrony Demokracji
86. Ewa Pilipczuk, poetka, Lublin
87. Ireneusz Pilipczuk, geolog, Lublin
88. Ewa Korzyńska, Wrocław
89. Maria Tajchman, Warszawa
90. Maria Ostaszewska, Komitet Obrony Demokracji
91. Paulina Lota, Prezes Fundacji Kuźnia Kampanierów
92. Aleksandra Zienkiewicz, Stowarzyszenie Ochrony Drzew „miastoDrzew”

Załaduj więcej... Aktualności

Zobacz również

Usunęli ponad 165 ton śmieci! Trzecia edycja Akcji Czysta Odra zakończona rekordowym wynikiem

Ponad 21 tys. wolontariuszek i wolontariuszy z Polski, Czech i Niemiec na przełomie maja i…