Home Aktualności Jak interweniować? Porady dla obrońców przyrody i klimatu

Jak interweniować? Porady dla obrońców przyrody i klimatu

Możliwość komentowania Jak interweniować? Porady dla obrońców przyrody i klimatu została wyłączona
0
Jak interweniować? Porady dla obrońców klimatu i przyrody

Środowisko naturalne i klimat poddawane są coraz większym próbom. Zmiana klimatu doprowadza do licznych katastrof, a politycy i przedsiębiorstwa oślepione zyskiem często nie zważają na los przyrody i człowieka. Zapobieganie negatywnym działaniom to trudne zadanie, wymagające przede wszystkim wysiłku zaangażowanych liderów oraz wsparcia społecznego. Do tego potrzebne jest także umiejętne stosowanie procedur prawnych, bo często sam głos niezadowolonych obywateli to za mało.

Każdego dnia nasze Stowarzyszenie odbiera zgłoszenia dotyczące niszczenia przyrody. W wielu przypadkach mogliśmy wspomóc społeczności naszą interwencją, pomocą prawną czy doradztwem. Dokładanie kolejnych cegieł do katastrofy klimatycznej i dewastacji środowiska wciąż trwa. Dlatego stworzyliśmy opracowanie, które dostarcza wiedzy na temat najbardziej gorących tematów. Poniżej znajdą Państwo odnośniki do interesujących zagadnień.

Nasze opracowanie powstało na podstawie setek interwencji, które przeprowadziliśmy na przestrzeni ostatnich lat. Dzięki dotacji z Programu Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG możemy naszą pracę wykonywać skuteczniej, a założony w naszym biurze w ramach projektu „EkoObywatel – wsparcie interwencji i zmian systemowych” Punkt Interwencji Środowiskowych służy rozwiązywaniu konkretnych problemów.

W każdym poradniku tematycznym zawarliśmy również linki do poradników przygotowanych przez inne instytucje i organizacje. Chcemy, aby jak najlepiej wykorzystać dostępną wiedzę ekspertów i ekspertek z różnych obszarów.

Powodzenia!

Spis treści

System ocen oddziaływania na środowisko i opracowania ekofizjograficzne

W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat w planowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego i przestrzennego coraz większe znaczenie przypisuje się racjonalnemu gospodarowaniu środowiskiem przyrodniczym. W związku z tym, przy realizacji przedsięwzięć lub różnego rodzaju polityk, planów, strategii czy programów przeprowadza się procedury środowiskowe, podczas których powstaje szeroki wachlarz opracowań…


Planowanie przestrzenne

Planowanie przestrzenne ma znaczący wpływ na jakość życia wszystkich obywateli. Jako mieszkańcy danej gminy, powiatu czy województwa możemy czynnie uczestniczyć w procesie planistycznym prowadzonym na danym obszarze, jednak większość z nas nie jest tego świadoma. Nie posiada wiedzy na temat środków, za pośrednictwem których może mieć wkład w to, jak w przyszłości będzie wyglądała nasza okolica…


Konsultacje społeczne

Pojęcie konsultacji społecznych coraz częściej pojawia się w debacie publicznej. Z tego względu warto bliżej przyjrzeć się temu zagadnieniu. Czym są konsultacje społeczne, do czego służą, kto może w nich uczestniczyć oraz jaką mogą mieć formę?…


Jak walczyć z planowaną budową fermy przemysłowej?

Przemysłowa hodowla zwierząt to gałąź przemysłu, która bardzo szybko rozwija się na świecie, w tym również w naszym kraju. Każdego roku wydawane są nowe zezwolenia na inwestycje określane jako fermy przemysłowe. Łączy się to z wieloma uciążliwościami dla społeczności żyjących w pobliżu ferm – fermy to m. in. bardzo uciążliwy zapach, aerozole biologiczne czy znaczny spadek wartości gruntów położonych w ich pobliżu. Ponadto fermy to znaczne obciążenie dla środowiska naturalnego i ogromne cierpienie hodowanych w nich zwierząt. Koszty środowiskowe hodowli przemysłowych są ogromne i obiekty te nie powinny wciąż dominować w naszym systemie żywnościowym…


Jak pomagać ptakom w potrzebie?

W obecnych czasach na ptaki czyha wiele zagrożeń spowodowanych działalnością człowieka. Zanieczyszczenia środowiska, chodzące bez nadzoru człowieka psy i koty, wypadki komunikacyjne… to tylko kilka przykładów zagrożeń przyczyniających się do spadku liczebności wielu gatunków ptaków. Jednym z najgroźniejszych zagrożeń antropogenicznych dla ptaków, są kolizje z transparentnymi powierzchniami, takimi jak na przykład szyby w oknach. Na świecie liczbę ginących w ten sposób każdego roku ptaków można liczyć w setkach milionów, jednak na kilka sposobów da się skutecznie ograniczać ilość kolizji…


Smog i zanieczyszczenie powietrza

Smog to efekt zanieczyszczenia powietrza przez człowieka powstający wskutek kumulacji zbyt dużej ilości zanieczyszczeń w powietrzu i niekorzystnych warunków atmosferycznych, jak np. brak wiatru czy mgła. Maksymalne stężenie dobowe zawieszonego pyłu PM 2,5 określone przez WHO to 15 µg/m³. Norma roczna nie powinna wynosić więcej niż 5 µg/m³. Problem ten jest szczególnie istotny w Polsce, która znajduje się w czołówce krajów z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem Europie…


Zapobieganie wycince drzew i krzewów

Wycinanie drzew i krzewów bez zezwolenia to powszechny proceder. Szczególnie często możemy go zaobserwować na terenach prywatnych, gdzie właściciel działki postanawia wyciąć przeszkadzającą mu roślinność, nie starając się o należyte zezwolenie…


Uzyskiwanie informacji

Jednym z najważniejszych aspektów, dzięki którym organizacje społeczne mogą podejmować skuteczne działania, jest dostęp do informacji publicznej oraz informacji o środowisku. Poprzez dostęp do informacji można uzyskać szeroki zakres dokumentacji niezbędny do podjęcia działań w jakiejś sprawie. Uzyskiwanie informacji o środowisku i jego ochronie zasługuje na szczególną uwagę, gdyż jest jednym z najważniejszych narzędzi do podejmowania działań przez aktywnych obywateli…


Polecamy również:

Ochrona lasów – przewodnik dla początkujących i zaawansowanych

Ochrona lasów to przewodnik pomagający odnaleźć się w istniejących poradnikach w różnych miejscach. Każdy opis wzbogaciliśmy praktycznym komentarzem. Mamy nadzieję, że wiedza w nim zawarta będzie dla Ciebie pomocna!


Jak interweniować? Porady dla obrońców przyrody i klimatu” 2023, Autorka: Anna Adamczyk; Redakcja: Paweł Pomian.


Projekt „EkoObywatel – wsparcie interwencji i zmian systemowych” jest realizowany przez Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA z dotacji Programu Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Załaduj więcej... Aktualności

Zobacz również

Usunęli ponad 165 ton śmieci! Trzecia edycja Akcji Czysta Odra zakończona rekordowym wynikiem

Ponad 21 tys. wolontariuszek i wolontariuszy z Polski, Czech i Niemiec na przełomie maja i…